Tiedote seurakunnan kirkkolaulun uudelleen järjestelyistä

Joensuun ortodoksinen seurakunta

Tiedote seurakunnan kirkkolaulun uudelleen järjestelyistä

Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa on toteutettu viime syksystä lähtien kuorouudistusta. Kirkkokuoro ja nuorten Nikolaos-kuoro yhdistettiin uudeksi Nikolaos-kuoroksi, joka tehtävässään jatkaa perinteikkään Joensuun ortodoksisen kirkkokuoron perinteitä laulamalla jumalanpalveluksia Pyhän Nikolaoksen kirkossa.

Yhdistäminen toteutettiin monesta syystä:

– Nuorten osallisuuden vahvistaminen kirkkolaulussa ja jumalanpalveluksessa yleensä on ensisijaisen tärkeää paitsi perinteen jatkuvuuden ja seurakunnan aktiivisen jäsenyyden kannalta myös rekrytointimielessä. Kirkkokunnassamme tulee olemaan, ja on jo nyt, pula hengellisen työn tekijöistä. Tarvitsemme nuoria paitsi seurakunnan jäseninä myös kirkon tulevina työntekijöinä.

– Seurakunnan työntekijöiden resursseja oli järkevöitettävä niin, että kunkin alueen kanttorilla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti oman alueensa jumalanpalveluselämään harjoittamansa kuoron kanssa ja vastaavasti kuorolla oman kanttorinsa kanssa.

– Metropoliitta Arseni suoritti tarkastuksen seurakunnassamme 1.11.-4.11.2018. Seurakunnantarkastuksessa piispa määrää seurakunnalle kehittämis-ja uudistamistoimenpiteitä, joista yksi oli Joensuun kirkon kirkkolaulun kehittäminen. 

Kuorouudistuksesta uutisoitiin Aamun Koitto – lehdessä 4/2019 sivulla 8. Ilmoitus oli puutteellinen ja tuli monelle kirkkokuorolaiselle yllätyksenä. Pahoittelemme, että huono tiedotus on johtanut monen mielen pahoittumiseen ja vääriin käsityksiin kuorolaulun uusista tavoitteista. Tällä tiedotteella haluamme esittää syyt muutoksen takana, pahoitella puutteellista viestintää ja korjata mahdollisesti syntyneitä väärinkäsityksiä.

Pyhän Nikolaoksen kirkon jumalanpalveluskalenteriin on tänä vuonna pyritty määrittämään minkälaisella kokoonpanolla mikäkin palvelus lauletaan. Paitsi että Nikolaos-kuorolla on omat jumalanpalvelusvuoronsa, jotka liittävät uudetkin kuorolaiset tiiviisti palvelemaan seurakuntaa laulamisellaan, on slaavinkielisellä Piligrim-kuorolla säännöllisesti kolme palvelusta kuukaudessa. Tämän lisäksi koko kansan yhdessä laulamia liturgioita on pyritty järjestämään säännöllisesti kerran kuussa.

”Avoin kuoro” tarkoittaa, että kaikki laulajat kuoroon katsomatta on kutsuttu laulamaan palvelus yhdessä. Näihin palveluksiin tahdomme toivottaa kaikki laulajat tervetulleiksi laulamaan kanttorin ohjeiden mukaan.

Nikolaos-kuoroon voi pyrkiä laulamaan pienen äänentarkistuksen ja keskustelun merkeissä. Kanttori Valeria laulattaa ja jututtaa hyvässä hengessä kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet. Sama käytäntö on slaavinkieliseen Piligrim-kuoroon hakeutujille äidinkielestä riippumatta Olga-kanttorin kautta. 

Etenkin paastoaikaan Pyhän Nikolaoksen kirkossa toimitetaan paljon palveluksia. Laulamisen mahdollisuuksia voidaan järjestää kaikille halukkaille laulajille ja lauluryhmille. Ota yhteyttä kanttoriin!

Kuorouudistuksen, kuten koko seurakunnan toiminnan, tavoitteena on pitää jumalanpalveluselämä hengellisesti elävänä ja siirtää perinnettä tarpeen mukaisesti uudistuen aina uusille ja uusille sukupolville. Tähän työhön pyydämme teiltä kaikilta tukea ja esirukouksia. 

Kirkkoherra Tuomas Järvelin

Kanttori Valeria Ratilainen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.