PÄIVÄKOTI PÄÄSKY
Kauppakatu 43
80100 JOENSUU
045 8915 100

sähköposti: paivakoti.paasky(at)ort.fi

 

 

Päiväkoti Pääsky on ortodoksinen päiväkoti, joka sijaitsee Joensuun keskustassa, pohjoisella ruutukaava-alueella. Päiväkodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat P. Nikolaoksen kirkko, P. Johannes Teologin kirkko, ortodoksinen seminaari, ortodoksinen seurakuntakeskus ja ortodoksinen kulttuurikeskus. Päiväkodin keskeinen sijainti antaa mahdollisuudet käyttää runsaasti eri kulttuuripalveluja. Kävelymatkan päässä ovat kirjasto, Carelicum, konservatorio, teatteri, elokuvateatteri ja Joensuun taidemuseo. Mahdollisuuden liikuntaan ja virkistykseen tarjoavat lähimetsät polkuineen ja Pielisjoen ranta luontoretkikohteineen.

Päiväkoti Pääsky on vuonna 1973 perustettu yksityinen ortodoksinen päiväkoti, joka toimii ekumeenisessa hengessä. Pienessä kodinomaisessa päiväkodissa on 24 lapsen ryhmä 3 – 6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissa järjestetään myös esiopetusta.

ORTODOKSISUUS PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSSÄ

Päiväkoti Pääsky on Suomen ainoa ortodoksisen seurakunnan ylläpitämä päiväkoti. Ortodoksisuus ei kuitenkaan ole pääsyvaatimuksena, vaan tälläkin hetkellä noin puolet lapsista kuuluu muihin uskontoryhmiin.

Toiminnassamme painottuu erityisesti ortodoksisuus ja kulttuurikasvatus. Ortodoksisen tradition huomioonottaminen on poikkeuksellista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Ympäristömme kansainvälistyminen asettaa toiminnalle uusia painotuksia ja edistää kulttuurien tuntemista. Tämän lisäksi painotamme toiminnassamme myös leikkiä, mielikuvitusta ja musiikkikasvatusta.

Päiväkodin uskontokasvatus on uskonnonvapauslain periaatteiden mukaista ja kotikasvatusta tukevaa. Se onnistuu avoimen yhteistyön avulla. Uskontokasvatus pyrkii liittymään luontevasti päiväkodin arkeen ja juhlaan. Lapsi pääsee osalliseksi juhlapyhien perinteestä ja hän saa tietoa erilaisista katsomustavoista ja kulttuureista. Hän saa vastauksia kysymyksiinsä ja tilaisuuden hiljentymiseen ja rauhoittumiseen. Lasta ohjataan suvaitsemaan erilaisia katsomustapoja ja kulttuureja.

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTA

Näin meillä Pääskyssä…

Päiväkoti Pääskyn lapsikäsitys perustuu kokonaisvaltaiselle näkemykselle lapsesta. Lapsen kehittymiselle luodaan edellytyksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Päiväkotimme tarjoaa lapselle turvallista ja laadukasta hoitoa.Haluamme välittää lapselle luottamusta herättävän kuvan maailmasta, jossa on leikkimieltä, kokeilunhalua ja huumoria. Lapsen tulee saada ilmaista itseään vapaasti ja muokata saamiaan vaikutteita sekä kehittyä omasta lähtökohdastaan. Toivomme hänen oppivan arvostamaan ympäristöään: erilaisia ihmisiä, vieraita kulttuureja ja luonnon monimuotoisuutta.

Tavoitteenamme Päiväkoti Pääskyssä on lapsen hyvinvoinnin edistäminen lapsen perhekulttuurin mukaisesti. Lapsella on oikeus hoivaan ja huolettomaan lapsuuteen, vaikka häntä samalla kannustetaan itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen. Lapsi saa kokea läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ikätovereidensa ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Toimimalla ryhmässä hän oppii ottamaan toiset huomioon sekä kunnioittamaan ja kuuntelemaan toisia. Kasvatustyöhömme kuuluvat hyvät käytöstavat niin lasten kuin aikuistenkin osalta. Pienet asiat: kuuntele, ole läsnä, kunnioita, kannusta ja kiitä ovat mielestämme tärkeitä. Hyvän itsetunnon ja terveen itsekkyyden kehittyminen on ensiarvoisen tärkeää – lapsellakin on lupa kieltäytyä tarvittaessa ja puolustaa itseään.

”Pane hellyys sanoihisi kun puhut,
silloin ne putoavat
kuin siemenet lämpöiseen maahan.
Älä lähesty kovilla sanoilla,
ettet pirstoisi.
Vain kivet kestävät vasaroimista”

Anni Korpela: Pane hellyys sanoihisi

Comments are closed.