KRISTINOPPILEIRIT

Kristinoppileirit 2020 ja 2021

Korona ja kripat   (päivitetty 28.1.2021)

Tällä hetkellä seurakunnan nuorisotyötiimi keskittyy valmistelemaan vuoden -20 toisen kristinoppileirin toteutusta hiihtolomalle. Näin vältetään tilanne, että kesällä -21 pitäisi olla leirit kahdelle ikäluokalle. Talvikriparilaisten huoltajille on lähetetty sähköpostitiedote 28.1.2021.
Talvikripan leirikirje on postitettu 16.2.

KESÄ 2021

Kesän 2021 kristinoppileirien kutsut lähetetään viimeistään marras-joulukuun vaihteessa niille seurakuntamme jäsenille, jotka täyttävät 15 vuotta vuonna 2021.

Aikatauluasioita
Marraskuu -20:  Kutsut lähetetään. (Lähetetty 27.11.) Huom. Kripa 1 täynnä 7.12.
Tammikuu -21:  Ilmoittautuminen päättyy.
Helmikuu -21:  Ilmoittautuneet saavat kirjeen, jossa vahvistetaan leiripaikka.

Yleistä

Suomessa lähes kaikki 15 vuotta täyttävät nuoret käyvät rippikoulun. Rippikoulu -nimitys on luterilaisen kirkon nimitys, joka on vakiintunut yleiseen kielenkäyttöön. Rippikoulu -nimi juontaa juurensa siitä, että rippikoulun käyminen oli luterilaisessa kirkossa aiemmin ehtona ehtoolliselle eli ripille pääsylle. Edelleen luterilaisella kirkolla rippikoulun käyminen on ehtona esimerkiksi kummiksi pääsemiselle, kirkolliselle luottamustoimelle kuten myös kirkolliselle avioliittoon vihkimiselle.
Ortodoksisella kirkolla nuo sidonnaisuudet eivät ole olleet koskaan voimassa, ehtooliselle on aina päässyt heti sen jälkeen kun on kastettu ja voideltu kirkon jäseneksi. Ortodoksisen kirkon ”rippikoulusta” käytetään nimitystä kristinoppikoulu. Tuo nimitys kuvastaa hyvin sitä, miksi tuossa koulussa ollaan: opettelemassa kristinoppia ja ortodoksista kristillistä elämäntapaa.

Useimmiten nykyisin kripari eli kristinoppikoulu käydään leirimuotoisena sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Leiri on hyvä siinä mielessä, että siinä nuoret saavat olla yhdessä ja opetella ortodoksista elämää. Leirillä toimitetaan päivittäiset rukoukset yhdessä joka päivä: aamuhartaus, ruuan siunaukset, ehtoopalvelukset, iltahartaudet ym. Leiriläiset osallistuvat kaikkiin hartauksiin ja jumalanpalveluksiin myös toimijoina: alttariapulaisina, lukijoina, laulajina ja rukoilijoina.
Leirillä käydään läpi oppitunneilla kristinopin perusasioita: kirkon historiaa, uskonoppia, jumalanpalvelusten sisältöä, eettisiä kysymyksiä ja raamattutietoa. Sakramentteja käydään läpi myös käytännössä esittäen mitä niissä tapahtuu. Leiriläiset osallistuvat katumuksen sakramenttiin kahdestaan toimittavan papin kanssa. Monelle tuo katumuksen sakramentti on ensimmäinen kerta, mutta toivottavasti ei viimeinen.

Leiri on mitaltaan kymmenen päivää, ja sen aikana ehditään toimitta useampikin liturgiapalvelus. Niinpä leiriläiset eivät ole leirin päätöspäivänään pääsemässä ensimmäistä kertaa ehtoolliselle. Ortodoksisen kirkon opetukseen ehtoollisen sakramentista kuuluu se, että siinä nautimme todellisen Kristuksen ruumiin ja veren.
Ehtoolliselle valmistaudutaan paastolla. Aamulla ei nautita mitään ruokaa ennen kirkkoon ja ehtoolliselle menoa (ellei ole kyse sairauden vaatimasta tarpeesta). Kirkon tapoja on leirillä opeteltu ja niitä noudatetaan myös päätöspäivän liturgian kohdalla. Leiri päättyy yhteiseen liturgiaan, jossa ehtoolliselle saavat tulla kaikki ortodoksisen kirkon jäsenet. Liturgian jälkeen kirkossa on yhteinen todistusten jako, jonka jälkeen leirin käyneet saavat lähteä kotiin juhlimaan vanhempien, kummien ja muiden sukulaisten kanssa ja kaihoamaan jo tulevan syksyn jatkokriparia.

Leiriltä tullaan pois uusien kavereiden kanssa yhteen kasvaneina ja muuttuneina, toivottavasti hyvään suuntaan muuttuneina, kirkon nuorina ja kasvavina jäseninä. Nuorissa on tulevaisuus, sanotaan. Nuoret ovat hyvin kehityskykyisiä ja oppivaisia. Seurakunta haluaa olla osaltaan tukemassa myös kristinoppikoulun kautta tuota nuorten hyvää kehitystä.

В Финляндии почти все 15-летние проходят конфирмационную школу (rippikoulu). Название пришло из лютеранской церкви. Финское слово rippikoulu происходит от слова rippi – ”причастие”, потому что раньше в лютеранской церкви прохождение конфирмационной школы было условием для допуска к причастию. И сейчас в лютеранской церкви конфирмация является необходимым условием для того, чтобы получить разрешение на вступление в церковный брак с совершением церковных свадебных церемоний,  чтоб стать крёстным или членом попечительского совета.

В православной церкви конфирмацию не проходят. А к причастию и к участию в таинствах человек допускается сразу после крещения и помазания.
Однако, для молодых людей в возрасте 15 лет и старше православная церковь также проводит rippikoulu, которую называет ”христианской школой”. Она проводится , как правило, раз в год на базе летнего лагеря. В этой школе молодые люди обучаются жить по законам Божьим, ежедневно читают утренние и вечерние молитвы, благословляют пищу перед вкушением и т.д.
В летнем лагере ежедневно проводятся уроки по изучению основ православия, истории церкви, веры, этики и изучению Библии. Молодёжь активно вместе со священником участвует в богослужениях, выступая в разных ролях: помощника в алтаре, чтеца, певчих и прихожан. В лагере на практике проводят церковные Таинства с объяснениями происходящего. Многие принимают участие в Таинствах впервые.

Обучение в христианской школе длится более 10 дней. В течение этого периода неоднократно служится литургия.
Накануне молодые люди наедине со священником участвуют в Таинстве покаяния. А на литургии принимают участие в Таинстве Евхаристии (причастие) , где под видом хлеба и вина вкушают Тело и Кровь Иисуса Христа.
В лагере обучают соблюдать пост перед литургией, так как к причастию подготавливаются постом, то есть утром перед богослужением не вкушают ни пищи, ни питья (но по болезни человек освобождается от поста)

Христианский лагерь заканчивается праздничной литургией, в которой могут участвовать все православные члены церкви.
После литургии молодым людям вручают дипломы.
Все участники разъезжаются по домам и продолжают праздновать kripari (прохождение христианской школы) со своими родными и близкими.

После лагеря молодёжь возвращается, наполненная новыми эмоциями, внутренне изменённая и церковно образованная.
Молодые легко обучаются и развиваются.
Православный приход стремится укреплять и взращивать молодёжь в христианской вере.

Будущее за новым поколением!

Comments are closed.