Etäajatuksia etätöissä

Seurakuntamme henkilökunta tekee monen muun työssäkäyvän tavoin tällä hetkellä etätöitä niin paljon kuin se on tässä tilanteessa mahdollista. Tässä sarjassa julkaistaan heidän ajatuksiaan: saarnoja, opetuspuheita, muita ajatuksia, joita tämän hetkinen tilanne tuo esiin.

Arjen hajanaisia ajatuksia diakoniatyöntekijän näkökulmasta

Kuluneet kuukaudet ovat pistäneet pääni pyörälle sen suhteen, kuinka voisin ortodoksisen kirkon työntekijänä olla helpottamassa niiden ihmisten arkea, jotka ovat joutuneet ahdinkoon esim. lomautusten, tai pitkäaikaisen sairastamisen seurauksena. Onneksemme lakisääteistä avustusjärjestelmää on väliaikaisesti hieman höllennetty eikä tukea tarvitse (toivottavasti) odottaa kuukausikaupalla.  Seurakunnan diakoniatyön etuna on se, että olemme vielä pystyneet antamaan apua nopeammin ja joustavammin.

Ortodoksinen ihmiskuva on hyvin valoisa, sillä ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Jumala on rakkaus. Näiden pohjalta olen pyrkinyt työtäni tekemään. Omasta mielestäni en ole kyyninen, vaikka näin on väitettykin.  Kirkon tehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia. Olen kuitenkin kohtaamisissa halunnut muistuttaa myös jokaisen omasta osuudesta hyvinvointiinsa. Minun käsitykseni on, että meidän ihmisten on helppo muistaa omat oikeutemme, mutta velvollisuudet tuppaavat unohtumaan, josta olen silloin tällöin joutunut muistuttamaan.

Teemme seurakunnassa työtä joka saralla Jumalan kunniaksi. Saamiemme resurssien ja olosuhteiden varassa, pyrimme inhimilliseen parhaaseen, vaikka lähimmäisenrakkauteen nojaten lähimmäisestä huolehtiminen on jokaisen kristityn tehtävä. Maallikkona rohkenen olla sitä mieltä, että oma minä asetetaan usein sijalle numero yksi.

Kirjoitukseni tarkoituksena ei missään suhteessa ole moittia tai syyllistää ketään, vaan avata silmät sille, kuuluuko lähipiiriini henkilöä, joka tarvitsee apua, tukea tai kuuntelijaa. Tai voisinko minä auttaa jotenkin? Joskus voi olla helpompi ottaa tarjottu apu vastaan kuin pyytää itse apua!

Usealle ortodoksille lienee filantropia sanana tuttu. Se tarkoittaa ihmisystävällisyyttä tai ihmisrakkautta. Itse olen käsittänyt sanan konkreettisesti myös niin, että antaa lähimmäiselleen enemmän kuin itselleen, kukin omien voimavarojensa mukaan. Jos tämä ajatuksen saisimme juurrutettua tämän hetken maailmaan, me kaikki voisimme paremmin.

Diakoniatyöntekijä Eeva

Seurakuntamestarin sijaisena erikoisessa tilanteessa

Tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta johtuen seurakuntamestarin tehtävät ovat jonkin verran erilaisia, kuin on ollut aiemmin. Olen nyt itse toista kesää seurakuntamestarin sijaisena, ja siksi voin verrata viime kesää ja tätä kesää ja niiden tapahtumia.

Ensinnäkin peruspalvelusten, eli vigilian ja liturgian, pitopaikka on muuttunut. Nikolaoksen kirkolta on siirrytty hautausmaan tsasounalle ja siellä vielä ulkopuolelle. Palvelukset myös ovat lähetetty suoratoistona – eli striimattu – Facebookin kautta. Tämä ulkopalvelusten pito on tuonut omia kysymyksiään jo seurakuntamestarin sijaisellekin, kuten vaikkapa kysymykset ”mitä tehdään, jos vettä tulee palveluksen aikana kaatamalla”. Tai mitä tehdä, jos suoratoisto ei lähdekään toimimaan. Tähän mennessä kaikesta on selvitty kunnialla.

Samoin on käyty läpi jo varhaisessa vaiheessa, että miten turvaamme seurakuntalaisten terveyden palveluksissa. Eli mitä tehdä, jos paljastuu että joku palveluksessa ollut on ollut sairas, ja miten ehkäistä taudin leviämistä noin yleensäkin. Tämän takia olemmekin pyytäneet seurakuntalaisia ilmoittautumaan palveluksiin, ja myös keränneet palveluksiin ilmoittautumatta tulleilta vielä puhelinnumeron. Lisäksi ehtoollista on jaettu puisilla kertakäyttölusikoilla, jotka hävitetään polttamalla, kuten niiden arvolle on sopivaa. Samoin on toimittu vigiliassa polyeleon yhteydessä, kun kirkossakävijät voidellaan öljyllä – olemme käyttäneet vanupuikkoja, jotka myös poltetaan.

Peruspalvelusten lisäksi yleensä toimitetaan kesän aikana paljon muita palveluksia, eli häitä, kasteita ja hautauksia. Tässä on kuitenkin tänä kesänä ollut selkeä vähentyminen, sillä häitä ja kasteita ei juuri ole toimitettu. Tämä johtunee siitä, että monet kokevat parempana siirtää nämä palvelukset siihen aikaan, kun ei enää ole rajoitteita ja tilanne on rauhoittunut.

Itselleni tästä kesästä on jäänyt hyvä maku. Työmäärä on vigilioiden ja liturgioiden suhteen lisääntynyt, mutta samassa suhteessa muut palvelukset ja niiden tuoma työmäärä on vähentynyt. Eli kuitenkin peruspohjaltaan seurakuntamestarin arki on pysynyt samanlaisena kuin viimekin vuonna. Palvelukset toimitetaan samoin vaikka paikka onkin eri, ja niihin sisältyvät valmistelut ovat pääosiltaan samoja. Myös muut tehtävät ovat pysyneet hyvinkin samankaltaisina. Tämä osoittaa Kirkon pysyvyyttä, että vaikka on kriisitilanne, niin on yksi joka pysyy vakaana. Kirkko.

Sami Fyrqvist, teologian maisteri ja jatko-opiskelija, seurakuntamestarin sijainen

Hallinnollinen ja hengellinen seurakunta

Seurakuntasihteerin sijaisena olen aitiopaikalla seurakunnan hallinnolliseen temmellyskenttään, joihin kuuluu mm. kalenterin hallinnointi, lehti-ilmoitusten tekeminen, paperityöt lapsen syntymään, kirkkoon liittämiseen sekä seurakuntalaisen kuolemaan ja haudanhoitoon liittyvät paperityöt.  Teologian opinnoissa yleensä tutkitaan näkemystä kirkosta Kristuksen ruumiina. Tarkastelun alla ovat kysymykset jumalanpalveluselämästä ja toimituksista, ihmisen kohtaamisesta sekä ortodoksisen kirkon kanonit ja muut kirkko-opilliset kysymykset.

Historian saatossa muotoutuneen rikkaan näkemyksen mukaan kirkko toimii ja on läsnä enemmin yhteisissä jumalanpalveluksissa ja seurakuntalaisten viettäessä aikaa yhdessä, kuin virastopäivityksen aikana klo 9-15, vaikka tänä keväänä siltä varmasti ei ole tuntunut.

Liian jyrkkä vastakkainasettelu hallinnollisen työskentelyn ja Pyhän Hengen toiminnan välillä ei toisaalta ole todellisuutta, koska Suomen ortodoksinen kirkko joutuu toimimaan Suomen lain ja asetusten asettamissa puitteissa. Paperityötä on toisaalta enemmän kuin monissa muissa maissa, joissa ortodoksinen kirkko toimii, mutta ne tuovat myös jonkin verran turvaa huolimattomuusvirheiltä tai tietojen väärin käytöltä.

Lisäksi valtion ja kirkon yhteistyön ansiosta seurakunta pystyy tavoittamaan monia maallistuneita jäseniään, joita se ei muuten luultavasti tavoittaisi kuten vanhemmat lapsen syntyessä tai omaiset hautaustoimiston kautta. Lisäksi monet ihmiset soittavat, tai pyytävät esirukouksia sähköpostitse ja osa tulee ihan paikan päälle viraston ollessa auki. Hengellinen ja hallinnollinen ”taso” toimiikin seurakunnassa ja kirkossa lomittain ja toivottavasti myös sopusoinnussa samaan suuntaan: kohti ihmisen pelastusta Jumalan luo.

Harri Linna, teologian opiskelija, seurakuntasihteerin sijainen

Lähempänä kuin kosketus

Voi tätä koronakevään jälkeistä koronakesän aikaa! Keväällä opettelimme kasapäin ohjeita turvalliseen kanssakäymiseen toisten ihmisten kanssa, joista tärkein ohje oli ainakin aluksi kotiin jääminen. Nyt liikkua taas saa, mutta mieltä kalvaa tietoisuus siitä, että koronavirus on edelleen olemassa, jatkaa matkaansa, muuntautuu.

Maailmassa harva asia on tällä hetkellä normaalia, ja poikkeustilaan väsyneitä ihmisiä muistutetaan siitä, että vanhaan normaaliin paluuta ei välttämättä enää ole. Kun elää tarpeeksi kauan poikkeusaikaa, alkaa huomata aiempaa selvemmin mikä merkitys nyt rajoitetuilla asioilla on ollut omassa elämässä.

Ihmiselle on luontaista tulla toista ihmistä lähelle ja me tarvitsemme kosketusta. Väkijoukossa tai juhlakansassa olo yhtenä monista voi olla voimaannuttava, arjesta irrottava kokemus. Noita hetkiä kaipaa ja mielen pohjalla kytee kapina kaikkia sääntöjä vastaan. Sen jälkeen, kun taas pohtii vallitsevia olosuhteita syvällisemmin, ymmärtää kuinka tärkeää on se, että yhdessäolo on ennen kaikkea turvallista.

Kristityn erottaa muista se, että hän katsoo kauemmas, myös tämän ajan yli tulevaan aikaan. Kristitty tekee myös elämänsä isommat ja pienemmätkin päätökset miettien mitä tämä kaikki tarkoittaa ikuisuuden kannalta. Nyt, toden totta, on uskallettava katsoa vähän kauemmas muistaen, ettei poikkeusaika kuitenkaan ole loputon. Jos jokin ei ole mahdollista tänä vuonna, on se sitä luultavasti myöhemmin. Mihin meillä on niin kiire, että tämä kiire ohittaisi turvallisen toiminnan vaatimuksen?

Kosketus ja ryhmän voima ovat tärkeitä, mutta kristityillä on myös jotain, mikä on vielä kosketustakin voimakkaampaa; samalla kun noudatamme yleisiä turvallisuusohjeita, voimme lähestyä näkymätöntä Jumalaamme rukouksella ja kantaa rakkaitamme sydämellämme.

Riikka Patrikainen, Ilomantsin kanttori

Kummallinen kesä

Erittäin kummallisen kevään jatkoksi tuli myös kummallinen kesä, eli leiritön sellainen.

Kevään aikana pyöriteltiin erilaisia visioita siitä, miten kesän leirit saadaan mahdollisesti järjestettyä. Asia ratkesi lopulta siten, että kirkko linjasi leiritoiminnan pysähdyksiin ainakin heinäkuun loppuun asti.

Omasta mielestäni kyseinen päätös oli erittäin hyvä, koska se selkeytti tilannetta huomattavasti ja pystyimme tiedottamaan erityisesti kristinoppileiriläisten koteja asiasta. Pidän erittäin hyvänä asiana myös sitä, että päätöksessä lähdettiin liikkeelle ihmisten turvallisuus edellä.

Kevään aikana vellonut epävarmuus oli rehellisesti sanoen todella inhottavaa, koska ei pystynyt antamaan kysyjille järkeviä vastauksia kesään liittyen. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että seurakunnalla on kesällä leiritoimintaa, ja samaan aikaan kripari-ikäisten kodeissa tehdään jo suunnitelmia ja valmisteluja juhliin liittyen, sekä ilmoitellaan suvulle ja kummeille juhlien ajankohdasta. Ajankohdat menivätkin sitten tietysti täysin uusiksi, tällä tietoa ne kesälle kaavaillut kristinoppileirit pidetään tulevilla syys- ja hiihtolomaviikoilla. Lastenleiri ja perheleiri muuttuvat viikonloppuversioiksi, ja sijoittuvat syksyyn ja kevättalveen.

Leiritoimintaan liittyy oleellisesti myös leirien toteutus, ja siihen tarvitaan aina ihmisiä. Seurakunta kouluttaa joka vuosi uusia leirinohjaajia vanhojen ohjaajakonkarien seuraajiksi, ja tekee kevättalvella myös valinnat kesän leirien ohjaajiksi. Työllistämme normaaliolosuhteissa keskimäärin n. 30 leirinohjaajaa kesän eri leireille, ja sen lisäksi esim. keittiöhenkilökuntaa.

Tänäkin keväänä ehdimme valita ja kutsua töihin reippaan määrän väkeä, ja jo hetken päästä jouduimmekin ilmoittamaan, että töitä ei olekaan. Tämä tuntui myös erityisen pahalta, koska joillekin leirinohjaajan työt ovat ehkä ensikosketus kesätöihin ja työelämään yleensäkin, ja nyt meni ohi kenties se ainoa mahdollisuus tältä kesältä.

Tätä kirjoittaessa pystymme jo ottamaan pieniä mutta tärkeitä askelia kohti normaalimpaa arkea. Tilanne ei ole vielä ohi eikä siihen pidä tuudittautuakaan, mutta valoa lienee jo vähän näkyvissä.

Jatketaan samaan malliin kuin tähänkin asti: pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme, ja nautitaan kummallisesta, toivottavasti aurinkoisesta kesästä!

Pasi, nuorisotoimenohjaaja

Toivon aika

Elämämme on täynnä yllättäviä käänteitä. Emme koskaan voi olla varmoja, mitä huominen päivä tuo mukanaan. Vielä vuoden alussa olisi ollut mahdotonta kuvitella, että tänä päivänä maailmaa hallitsee viruksen aiheuttama pelko ja epävarmuus. Kirkossa on kuitenkin tapana sanoa, että Jumala ei koskaan anna ihmiselle liian raskasta ristiä kannettavaksi. Tämä tarkoittaa myös, että Jumalan avulla ihminen selviytyy mistä ongelmista tahansa. Jos katsomme taaksepäin ihmiskunnan historiaan, löydämme tästä lukemattomia todisteita. Jumalaan luottaen ihmiset ovat eläneet raskaiden aikojen läpi ylläpitäen toivoa ja kannatellen elämän tarkoitusta, vaikka mikään ympärillä ei ole tuntunut sitä tukevan.

Toivo on kristityille elinehto. Pyhän Basileios Suuren liturgian rukous osoittaa, että ihmisen todellinen toivo kumpuaa itse Jumalasta: ”Sinä, Herra, olet avuttomien apu, toivottomien toivo, (…) sairaitten parannus”. Kirkoilla on tärkeä tehtävä vahvistaa tätä toivon lupausta: koko kristinuskon perustuksenahan on varmuus siitä, että kuoleman valta on voitettu ja että Jumala on meidän kanssamme maailman loppuun saakka. Tämän hetken ahdinko on ikuisuuden perspektiivissä vain pieni murunen. Vaikka se ei tee inhimillisestä kärsimyksestä välttämättä yhtään helpompaa kestää, se on lopulta ainoa todellinen pohja elämässä kiinni pysymiselle: toivo paremmasta – usko rakastavan Jumalan huolenpitoon tässä ja tulevassa ajassa.

Sanoma toivosta on hakenut tänä poikkeuksellisena aikana uusia ilmaisukeinoja. Kirkot ovat olleet yhteisöiltään suljettuja tai niissä on toimitettu jumalanpalveluksia vain minimivoimin. Monelle seurakuntalaiselle tämä on ollut vaikeaa aikaa, ja varsin luonnottomalta se on tuntunut myös kirkon työntekijöistä. Kuitenkin kirkolla on ollut ja edelleenkin on vastuu varjella ihmiselämää, eikä yksittäisille poikkeuksille ole sijaa silloin, kun kyse on yhteisön suojelemisesta. Kaikki me toivomme sen ajan koittamista, että taas pääsisimme yhteen jumalanpalveluksiin ja erityisesti yhteistä kiitosuhria, ehtoollista, toimittamaan.

Kaikesta huolimatta tässä ajassa on ollut myös paljon hyvää. Seurakunnat jäsenineen ovat osoittaneet toimivansa muutenkin kuin kirkkorakennuksen sisällä. Moni on tehnyt arvokasta lähimmäisen palvelutyötä. Kaipuu kirkkoon on vahvistanut monen omaa rukouselämää. Meidän aikamme tarjoamat välineet kuten jumalanpalvelusten verkkolähetykset ovat tavoittaneet selvästi myös niitä, joiden elämässä ei aiemmin ole ollut aikaa tai mahdollisuutta kirkon elämään osallistumiseen.

Ei liene sattumaa, että juuri tämä aika on osunut yhteen Kristuksen ylösnousemuksen juhlakauden kanssa, jolloin toivon ja ilon sanoma kuolemasta saadusta voitosta on kaikunut kirkkomme jokaisessa jumalanpalveluksessa. Kun tästä koettelemuksesta lopulta selvitään, tänä aikana kylvetty toivon siemen voi kantaa hyvää satoa monen ihmisen elämässä, asenteissa ja arvomaailmassa.

”Antakaamme itsemme, toinen toisemme, ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.”

isä Aleksander

Meidän tulee rukoilla Jumalaa

Olemme ohittaneet pääsiäisen keskijuhlan ja viime sunnuntaina vietimme Samarialaisnaisen sunnuntaita. Kertomus Samarialaisnaisen ja Kristuksen kohtaamisesta on sisällöltään rikkaimpia Raamatun kertomuksia. Jeesuksen ja Samarialaisen naisen – Fotinen – välinen keskustelu on mm. ensimmäinen, jossa Jeesus tunnustaa olevansa Messias, jota Juutalainen kansa odotti. Kun nainen toteaa keskustelussa: ” Minä tiedän kyllä, että Messias tulee.” Jeesus vastaa naiselle: ”Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.”

Keskustelun myötä nainen löytää totuuden ja hänestä tulee Kristuksen seuraaja ja apostoleinvertainen Fotine. Naisen nimi, viittaa kastetuista käytettävään nimitykseen, ”valistunut” tai ”valaistunut”. Kertomuksessa kaivon vesi, on vertauskuva kastevedelle ja jano hengelliselle etsinnälle. Kasteen myötä hengellinen etsintä päättyy, ja meistä tulee pelastuksen tien kulkijoita. Pelastuksen tietä kulkiessa, meidän tulee johdattaa muita Kristuksen elävöittävän veden äärelle, kuten Fotine Samarialainen, kertomuksen nainen teki, johdattaessaan Sykarin kaupungin asukkaat Jeesuksen luo.

Juuri nyt pelastuksen tien kulkeminen ei ole kovin helppoa. Kristittyinä me tarvitsemme tueksemme yhteen kokoontumista ja ehtoollisessa yhteyden Kristukseen, joka vahvistaa askelemme ja ojentaa tiemme Jumalan teiden kulkemiseen. Perimmäisen hengellisen kokemuksen mukaan, me emme ole tiellämme yksin, vaan saamme sekä tarvitsemme voimaa yhteisöstä ympärillämme. Varhaisessa kirkossa olikin sanonta ”Yksi kristitty ei ole kristitty”. Yhteys toisiimme ja Jumalaan on oleellinen osa Kristillistä elämää. Me pelastumme yhteisössä, yhteydessä Kristukseen ja toinen toisiimme. Nyt tämä yhteys on haavoitettu.

Poikkeusolojen vuoksi monet kokevat surua, ahdistusta ja yksinäisyyttä – ehkä pettymystäkin tilanteen vuoksi. Saatamme suunnata ahdistuksemme päättäjiin ja toimiin, joilla he pyrkivät suojelemaan kansalaisia tai seurakuntalaisia sairaudelta. Koska me kaikki saatamme väsyä valitsevaan tilanteeseen, meidän on hyvä muistaa kärsivällisyys. Piispat tai valtion hallinto eivät ole tätä epidemiaa aiheuttaneet. Siksi meidän tulisi mieluummin kysyä: ”Miksi Jumala sallii meille tämän vitsauksen?” Tai ehkä vielä parempi olisi kysyä: ”Mitä me voimme oppia tästä vitsauksesta?”

Pyhä Johannes Krysostomos opettaa, että Jumalan avulla kärsimys ja murhe on aina käännettävissä hyväksi. Tämä vaatii meiltä kuitenkin työtä ja kilvoittelua. Krysostomos toteaakin: ”Sinä, joka uskot silloin, kun voit hyvin, pidä huoli siitä, ettet erkane Jumalasta onnettomuuden aikana.” Krysostomoksen toteamus pitää sisällään ajatuksen siitä, ettei Jumala hylkää meitä koettelemusten aikana, vaan päinvastoin, Jumalalla voi olla jopa jokin tarkoitus, silloin kun hän koettelee meitä tai sallii koettelemusten kohdata meidät.

Hyvin usein me kiitämme Jumalaa silloin, kun asiamme ovat hyvin. Me ymmärrämme kiitettävät asiat Jumalan siunauksena. Meidän tulee toivottaa ja rukoilla toinen toisillemme hyvyyttä ja terveyttä, mutta siunaus voi näkyä myös muussa kuin hyvinvoinnissa, rikkaudessa tai terveydessä. Emmehän voi ajatella niin, että lähimmäinen, joka sairastaa tai elää köyhyydessä olisi Jumalan hylkäämä. Eihän Jumala hylännyt Kristustakaan tämän rukoillessa Getsemanessa tai astuessa ristille. Risti on suurin esimerkki siitä, kuinka kärsimys voi muuttua siunaukseksi. Tämän siunauksen – ylösnousemuksen juhlakautta vietämme juuri nyt. Siksi meidän tulee muistaa, ettei Kristuksen risti ole ainoa kärsimys, joka muuttuu siunaukseksi. Tämä taas ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi etsiä parannusta ja tietä pois kärsimyksestä. Toki meidän tulee etsiä niitä, mutta samalla meidän tulee rukoilla hengellistä ymmärrystä, että emme eksyisi koettelemusten nujertamina pois hengellisestä totuudesta.

Joskus myös esimerkiksi ihmisen epäonnistuminen voi olla siunaus. Näin oli mm. Pietarin yritys kulkea vetten päällä. Epäonnistuminen kääntyi siunaukseksi, kun Kristus nosti Pietarin vedestä, ja tämän usko Vapahtajaan vahvistui. Myös jano ja kaipuu voivat olla siunaus, kuten ne olivat siunaus Samarialaiselle naiselle.

Jumala voi käyttää koettelemuksia, jotta me voisimme kasvaa hengellisesti. Kysymys kuuluukin, tunnistammeko tai löydämmekö me aina siunauksen. Siksi meidän tulee vaikeassa tilanteessa turvautua rukoukseen ja etsiä vastauksia. Meidän tulee rukoilla Jumalaa, että hän vapauttaisi meidät vitsauksista, mutta meidän tulee myös rukoilla häntä valaisemaan meidät totuudella, kuten hän valaisi Samarialaisen Fotinen. Antakoon Jumala meille kärsivällisyyttä ja hengellistä ymmärrystä. Suokoon hän meidän löytää ilon toinen toisistamme myös etäisyyden aikana. Suokoon hän meidän löytää ilon myös Herrassa Kristuksessa, joka ei hylkää meitä, vaan on – lupauksensa mukaan – kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Aamen!

Isä Tuomas

Kristus nousi kuolleista!

Suuren paaston aluksi päätin vähentää television, kännykän ja läppärin edessä vietettyä ruutuaikaa. Kuinka ollakaan ennen suurta viikkoa kaikki siirtyi nettiin ja sosiaalinen media tulvi uusia opetusvideoita ja striimattuja jumalanpalveluksia. Uusia tilejä avattiin ja muutoin somea karttaneet kollegat rekisteröityivät eri palvelimiin ja kännykkään tulvi ilmoituksia.

Kuluneiden vuosien aikana olen ollut somessa lähinnä sellainen tarkkailija ja aktiivisuuteni näkyi lähinnä ystävien tueksi osoitettuina peukutuksina. Tunnustan, että minä ja kännykkäkamera emme ole olleet parhaita ystäviä ja nyt epämukavuusalueestani on tullut uusi toiminnan, rukouksen ja opetuksen alusta.

Koronapandemian alussa monet papit ja teologit ympäri maailmaa julkaisivat ajatuksiaan, ei niinkään siitä mistä kaikesta jäämme nyt paitsi, vaan pikemminkin paastoamisen ja hengellisen elämän mahdollisuuksista:

”[- -] On tullut myös aika, että kaikkien kotien kirkot soittavat omia, salaisia kirkonkellojaan ja jatkavat entistä palavampien rukouksien kantamista taivaalliselle Isälle. Tulkoon kodista jälleen pyhä paikka, jossa koko perhe tapaa ja jossa kaikki puhuvat toistensa kanssa, jakavat keskenään ongelmansa, ilonsa ja surunsa: istukoot he syömään ihmisten lailla leipää, kaikki yhdessä. Millä kauneudella elämämme silloin täyttyykään!

Nyt saattaa olla paras mahdollisuus tuntea Jumalan lahjat ja ne elämänarvot, jotka voivat antaa olemassaolollemme merkityksen.” (Facebook: Ortodoksisesta maailmasta)

Seurakuntatyön kentältä on myös tullut palautetta siitä, että kodista on todella tullut kirkko ja muutoin kiireisestä arjesta onkin nyt löydetty aikaa rukoukselle ja hiljentymiselle. Jumalanpalveluksien striimien myötä on pantu merkille se minkälaisia mahdollisuuksia ne voivat antaa seurakunnan diakoniatyölle. Vuodepotilaat, vanhukset tai muutoin jumalanpalvelukseen estyneet voivat osallistua liturgiaan verkon välityksellä ja papit voivat viedä heille ehtoollista välittömästi palveluksen jälkeen. Tietysti tämä edellyttää digitaitoa ja -mahdollisuuksia, joita kuitenkin monelta seurakuntalaiselta puuttuu.

Suurella viikolla monet meistä varmasti pohtivat tuleeko se pääsiäisen ”fiilis” kotona. (Tunnelman tavoittelu on ehkä lähtökohtaisesti vaillinainen tapa lähestyä kirkollisia juhlia.) Mutta kenties ensimmäistä kertaa kirkon historiassa olemme saanneet kokemuksen siitä miltä apostoli Tuomaksesta on mahtanut tuntua, kun hän ei päässyt näkemään muiden opetuslasten tavoin ylösnoussutta Kristusta. ”En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” (Joh. 20)

Tuomaan sunnuntain opetus on tänä vuonna kieltämättä lohdullinen. Voimme vain kuvitella sitä Tuomaan kokemaa pettymystä, kun hän ainoana opetuslapsena jää ylösnousemuksen ilosanoman kokemuksesta paitsi. Tuomaan sunnuntain opetus on myös siinä kuinka tottuneita olemme iloitsemaan jaetusta kokemuksesta. Tuomas ei ollut vielä nähnyt ylösnoussutta Kristusta ja siksi hän ei osannut jakaa sitä samaa kokemusta muiden opetuslasten kanssa.

Tänä vuonna kristityt jakavat pääsiäisen ilosanoman kodeissaan, ja olemme yhä yhteisön jäseniä — yhteisön, joka jakaa yhteisen kokemuksen siitä, että Kristus on syntynyt ihmiseksi, elänyt meidän keskuudessamme, kastettu Jordanin vesissä, parantanut sairaita, etsiskellyt luotuaan ja tehnyt monia ihmetekoja, kärsinyt meidän pelastuksemme tähden ja antanut henkensä ristillä, jotta me saisimme elämän.

Linkkejä:

Pm. Luukas Ortodoksisesta maailmasta — Hengellinen näkökulma Koronaepidemiaan (Suom. pm. Damaskinos): https://www.facebook.com/OrtodoksisestaMaailmasta/posts/2655538961436515?__tn__=K-R

Rovasti Raimo Kiiskisen opetuspuhe (video) apostoli Tuomaan sunnuntaina: https://www.youtube.com/watch?v=VWm8mwQT3yQ

(pastori Joonas Ratilainen)

”Kristus nousi kuolleista!”

Tänä keväänä vietämme kirkon suurinta juhlaa toisenlaisissa olosuhteissa kuin mihin olemme tottuneet. Seurakunnan työntekijät ovat hajaantuneet etätöihin. Kirkko jatkaa juhlana rukousta ilman läsnä olevaa kirkkokansaa. Striimattuja jumalanpalveluksia seuraa vastaava määrä seurakuntalaisia kuin kirkossa olisi, tai jopa enemmän. Papit ja kanttorit ovat yhteydessä seurakuntalaisiin puhelimitse, joitakin on tavattu ja tavataan ehtoollishartauksissa. Ikääntyneemmät seurakuntalaiset ovat vetäytyneet koteihinsa, kuten kuluukin. Isoimpaan hätään seurakunnasta vastataan, ja diakoniatyö pitää huolta vanhemmista jäsenistä sekä apua kaipaavista. Nuorisotyö valmistautuu kristinoppileirien poikkeusjärjestelyihin.

Suuren juhlan keskellä mieltäni vaivaa ikävä, kaipaan työyhteisön läsnäoloa, kaipaan koteihinsa vetäytynyttä seurakunnan alueella asuvaa vanhempaa papistoa ja teitä Kristuksessa rakkaita seurakuntalaisia. Ikävöinti on inhimillistä, mutta muistutan itseäni siitä, että nyt kaivataan uskoa. Pääsiäinen on keskellämme ja se valaisee elämäämme olosuhteista riippumatta – aina ja kaikkialla.

Ylen Areenassa on katsottavissa metropoliitta Ambrosiuksen haastattelu hänen eläkkeelle jääntinsä yhteydessä. Haastattelussa isä Ambrosius puhuu pääsiäisestä. Hän toteaa, että ”pääsiäinen on suuri salaisuus”. Jäin itse miettimään haastattelun katsottuani, mikä tuo salaisuus on.

Pääsiäisen salaisuus paljastuu ytimekkäästi Evankeliumin kahdessa lauseessa. Ensimmäinen lause on Pilatuksen toteamus. Jeesukseen viitaten hän lausuu kansalle, ”Katso, ihminen”. Jälkimmäinen lause on Kristuksen itsensä ristillä lausuma, ”Se on täytetty”. Vapaaehtoisissa kärsimyksissään, ristinkuolemassaan ja ylösnousemuksessaan Kristus täytti lain ja profeetat, mutta myös jotakin paljon enemmän, nimittäin ihmisen luomisen.

Raamatun ensimmäiset luvut sisältävät luomiskertomuksen, jossa Jumala lausuu: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.” Tämä aloittaa suuren prosessin, joka saa täyttymyksensä Pääsiäisen tapahtumissa. Kristus päättää sen, mikä luomisessa on aloitettu, Kristus korjaa sen, missä Adam ja Eeva lankesivat, Kristus on täydellinen kuva ihmisestä, tosi ihminen.

Sama asia ilmaistaan ylösnousemusikonissa, jota kutsutaan myös Kristuksen tuonelaan laskeutumisen kuvaksi. Pääsiäisikonissa Kristus seisoo voittajana tuonelan porttien päällä ja nostaa tuonelasta Adamin ja Eevan, jotka edustavat koko ihmisyyttä – Kristus saattaa loppuun ihmisen muovaamisen Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Näin ”me, jotka olemme Adamissa langenneet, tulemme eläviksi itse Kristuksessa”.

Omalla kohdallamme tulemme osallisiksi ihmisen loppuun luomisesta kirkon yhteydessä, kun tulemme Kristuksen ruumiin jäseniksi. Toisaalta langenneina ihmisinä me emme reaalisesti ole täydellisiä, siksi osallisuus Kristuksesta saa täyttymyksensä ”Jumalan valtakunnan illattomana päivänä”. Elämämme maan päällä on jumaloitumisen tie, me otamme ristimme, hylkäämme itsemme ja seuraamme Kristusta, joka tekee meidät täydellisiksi ja pelastaa meidät valtakuntaansa, joka on jo tullut, mutta on myös tuleva.

Ikävöidessäni teitä, seurakuntalaisia, papistoa ja työyhteisöä, koetan muistaa sen, että pelastaessaan ihmisen, Kristus otti meidät omakseen, ”ystäviksi”, jotka täyttävät sen, mitä hän on käskenyt meidän tehdä: ”rakastakaa toisianne”. Tällä hetkellä keskinäinen rakkautemme toteutuu siinä, että me olemme etäällä toisistamme ja toisaalta siinä, että me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Näin me turvaamme toinen toisiamme ja ”annamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme, Kristuksen, Jumalan, haltuun”. Tämä on lohdullinen asia muistaa.

Toinen lohdullinen asia on Kristuksen ruumiin jäsenyydessä toteutuva yhteys. Evankeliumi Johanneksen mukaan, sisältää Kristuksen jäähyväisrukouksen. Rukouksessa Kristus toteaa opetuslapsiinsa ja meihin viitaten, ”Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä…Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä.” Kun me kunnioitamme Jumalaa ja rakastamme toisiamme, me olemme yhtä Kristuksessa. Ollessamme yhtä Kristuksessa meissä toteutuu Jumalan kuva ja kaltaisuus – olemme yhtä persoonien moninaisuudessa, kuten Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala Kolminaisuudessa. Tämä on suuri ihme ja pääsiäisen salaisuus. Tässä täyttyy ihmisen luominen.

Kaiken hämmennyksen keskelle on koittanut ilon päivä. Tänään saamme kohdata ylösnousseen Kristuksen. Tänään ”sydämemme täyttää ilo, jota kukaan ei voi meiltä riistää”. Tänään ilo voittaa kaiken ikävöintimme. Tänään saamme lausua: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi.”

Hyvää juhlaa toivottaen

isä Tuomas

Размышления на тему сегодняшней ситуации (keskiviikko 1.4.)

Дорогие братия и сестры, в этот период, неожиданно развернувшихся для нас событий, хочется написать несколько строк. 

Сейчас очень многие скучают по храму, по Богослужениям. Вспоминаю, как две с половиной недели назад, я регентировала на Литургии и даже не могла подумать, что уже через несколько дней службы начнут совершать при закрытых дверях. Это очень больно! Но всё же очень важно понимать: Богослужения продолжают совершаться! А сейчас у нас появилось время задуматься над ситуацией. Почему так происходит? Что дальше? Что именно я могу сделать, чтобы события поменяли направление в сторону улучшения? Страшно представить ”мерзость запустения во святом месте”! Даже временное, но полное прекращение служб и особенно Литургии, на которой приносится безкровная жертва за весь мир, пугает. 

Но я, как и все вы, очень надеюсь, что Богослужения не прекратятся, что будет совершаться Божественная Литургия, и люди будут получать Святое Причастие, хоть и не на самой Литургии, а во время молебнов (которых сейчас проводится очень много), но очень важным является то, что мы можем причащаться. 

Давайте молиться о том, чтобы Евхаристия продолжала совершаться в наших храмах, чтобы у нас была возможность участвовать в таинствах, и в первую очередь, давайте попытаемся принести достойное покаяние в совершённых и совершаемых нами недостойных делах, мыслях, привычках, образе жизни, которые зовутся грехом. Давайте попытаемся это сделать! Каждый сосредоточится на работе над самим собой. Если мы сможем проявить максимальное усилие в этом направлении, то нет никаких сомнений, что сегодняшняя сложная ситуация изменится в лучшую сторону! Вспоминаются ветхозаветные Ниневитяне и ещё разговор Авраама с Ангелами об условиях сохранения всем известных городов (читай книгу Бытия, глава 18). Господь нам чётко дал понять, как нужно жить, и мы, каждый по силам, должны этому следовать. Давайте постараемся! 

Сама прошу прощения у всех, кого обидела словом или делом! Простите меня, грешную! 

Дорогие мои, всем желаю встретить Светлое Христово Воскресение с радостью! 

С любовью. (Ольга Гриневич)

Leirikesä – onko sitä? (maanantaina 30.3.)

Kuten kaikki voivat hyvin arvata, ajankohtainen tilanne tekee myös leirikesän suunnittelusta hieman haastavan.

Tällä hetkellä ajatukset pyörivät lastenleirin ja perheleirin lisäksi varsin tiuhasti erityisesti kristinoppileirien ympärillä, ne ovat kuitenkin ne eniten työllistävät leirimme jo kestonsakin puolesta. Lisäksi kripoihin sisältyy hyvin paljon opetettavaa ja koettavaa asiaa, jota on hyvin vaikea korvata muilla keinoin.

Kristinoppileirien valmistelu ja suunnittelu alkaa jo edellisenä syksynä, yleensä siinä syys-lokakuun aikana. Silloin katsotaan seuraavan kesän kripari-ikäisten lukumäärä, selvitetään tuleeko muista seurakunnista leiriläisiä ja mietitään todennäköisen osallistujamäärän perusteella, montako kriparia on tarve toteuttaa.

Samalla tuumaillaan jo alustavasti se, ketkä papeista ja kanttoreista ovat millekin leirille käytettävissä, ja mihin avaintehtäviin rekrytoidaan väkeä.

Näitä seikkoja hiotaan ja varmistellaan siihen pisteeseen, että yleensä marraskuussa tai joulukuun alussa pystymme lähettämään kriparikutsut kyseiselle ikäluokalle. Ilmoittautumisajan päätyttyä meillä on sitten tieto toteutuvien kripareiden tilanteesta. Kevään aikana koulutetaan uusia leirinohjaajia, hiotaan leiriohjelman sisältöä ja tehdään myös ohjaajavalinnat kesän leireille.

Näin on tehty tänäkin talvena ja keväänä. Tällä hetkellä emme vain tiedä, mitkä leirit pystytään toteuttamaan ja jos niin missä muodossa. Kripoja ajatellen tällä hetkellä on kolme visiota tämän kesän osalta: leiri toteutuu normaalisti, leiri toteutuu lyhyempänä päiväversiona tai leiri toteutuu virtuaalisesti etätehtäviä hyödyntäen. Kaikki riippuu siis siitä, miten ihmisten kokoontuminen sallitaan lähitulevaisuudessa. Tilanteen pitkittyessä neljäntenä mahdollisena visiona on se, että leirit siirtyvät syys- ja hiihtolomalle.

Tällä hetkellä on jo olemassa työryhmä, joka muodostuu ortodoksisen nuorisotyön ja erityisesti leirityön osaajista, ja suunnittelun alla on kriparin virtuaaliversion toteutus. Leirimuotona se on varmasti sellainen jota kukaan ei toivo ja halua, mutta siihenkin on pakko valmistautua ja varautua.

Epävarmuutta leireistä on nyt kaikilla tahoilla. Me seuraamme tilannetta aktiivisesti, rakennamme koko ajan toteuttamiskelpoista järjestelyä leirityön osalta ja tiedotamme heti kun mahdollista, miten leirien osalta tullaan toimimaan.

Pidetään siis pää kylmänä ja jalat lämpimänä, huolehditaan lähimmäisistä eikä unohdeta rukousta. (Pasi Onatsu, nuorisotoimenohjaaja)

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen! (saarna Maria Egyptiläisen sunnuntaina 29.3.)

Heprealaiskirje 9: 11 – 14

”Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvollisiksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.”

Evankeliumi, Markus 10: 32 – 45

”Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen kaksitoista opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva: ”Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.” Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: ”Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen.”Mitä te haluatte minun tekevän?” kysyi Jeesus. He vastasivat: ”Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella.” Jeesus sanoi heille: ”Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?” ”Voimme”, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoin heille: ”Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.” Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.”

Suuren paaston sunnuntaipäiviin kuuluu opetuksellisesti kaksi kerrosta. Varhaisempi kerros on se, mikä aikanaan valmisti ihmisiä vastaanottamaan kasteen. Myöhäisempi kerros on, minkä kirkko on todennut myös tärkeäksi opetettavaksi asiaksi. Yllä olevat Raamatun tekstit kuuluvat suuren paaston alkuperäiseen, viidennen sunnuntaipäivän opetukseen.

Heprealaiskirje selittää juutalaisille Vanhan testamentin kautta, mitä Jeesus Kristus opetti ja teki. Ylläoleva teksti kertoo, että Kristus on samanaikaisesti sekä ylimmäinen pappi, joka toimittaa uhrin, ja uhri, joka uhrataan koko maailman puolesta. Hänen uhrinsa puhdistaa meidät kuoleman teoista: tällä tarkoitetaan syntiä. Synti erottaa meidät Jumalasta, joka on Elämä ja tekee meidät osalliseksi kuolemasta. Kristuksen uhri antaa meille mahdollisuuden palata takaisin Jumalan, siis Elämän yhteyteen. Tämä teksti kertoo Vanhan testamentin kautta sen, mitä Jeesukselle pääsiäisenä tapahtui, ja tuon tapahtuman merkityksen meille.

Yllä oleva Markuksen evankeliumin teksti kertoo, kuinka Jeesus on opetuslastensa ja muiden ihmisten kanssa nousemassa ylös kohti Jerusalemia, joka sijaitsee kukkulalla. Jeesukselle kyse on myös toisenlaisesta nousemisesta, Hän on ristin kautta nousemassa Jumalan yhteyteen.

Tunnelma tuossa kävelevässä joukossa on tiivis. Jeesus toimii hyvin päättäväisesti kulkien muiden edellä. Opetuslapset ovat ymmällään. He eivät myöskään ymmärrä Jeesuksen opetusta, kun tämä kertoo tulevasta kohtalostaan. Tuosta opetuksesta kannattaa huomata tekstin kohta, jossa sanotaan, että ”Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin.” Ihmisen Poika mainitaan Danielin kirjassa: ”Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.” (7: 13 – 14). Ihmisen Poika, siis Jeesus Kristus on hallitseva ikuisesti. Tämän kohdan opetuslapset kyllä ymmärsivät. Mutta he eivät ymmärtäneet Ihmisen Pojan tehtävää. Sana annetaan kannattaa huomata: kyse on Jumalan ennakkosuunnitelman toteutumisesta, kun Hän antaa Poikansa kuolemaan meidän puolestamme.

Äsken luetussa evankeliumissa Jeesus myös itse kertoo edeltä, mitä Hänelle oli tapahtuva: kuolemantuomio, luovuttaminen pakanoille, pilkkaaminen, sylkeminen, ruoskiminen, tappaminen, ja ylösnousemus.

Sebedeuksen pojat, Jaakob ja Johannes eivät myöskään ymmärrä tilannetta ja Jeesuksen opetusta. Juutalaisina he ymmärtävät, että Jeesus ”Ihmisen Poikana” tulee olemaan iankaikkinen kuningas. Heidän pyyntönsä saada istua Jeesuksen oikealle ja vasemmalle puolelle vastaisivat meidän maailmassamme hallituksen tärkeimpien ministereiden paikkoja.

Jeesus kysyy, voivatko veljekset nauttia saman maljan, minkä Jeesus juo? Raamatussa malja usein viittaa huonoon asiaan, niin tässäkin yhteydessä. Maljalla Jeesus tarkoitti omaa kuolemaansa.

Sanaa kaste käytetään tässä yhteydessä teknisenä terminä. Sillä ei viitata siis uskonnolliseen rituaaliin, kasteen sakramenttiin. Teknisenä terminä sana tarkoittaa upottamista, ja, jos ei nosteta vedestä ylös, niin se viittaa jälleen kuolemaan. Kirkko käyttääkin usein marttyyrikuolemasta sanontaa ”verikaste”.

Ihmisen Pojan, siis Jeesuksen Kristuksen, tehtävä on palvella ihmisiä. Hänelle se merkitsee kuolemaa meidän puolestamme. Meidän on vastaanotettava tämä meidän puolestamme kuollut, mutta ylösnousenut Vapahtaja. Se antaa meille velvollisuuden: meidän on osaltamme oltava valmis samaan, mitä Kristus teki. Joillekin se voi merkitä marttyyriutta, suurimmalle osalle meistä se merkitsee oman itsekkyytemme voittamista ja Jumalan sekä lähimmäisemme rakastamista.

Evankeliumitekstin viimeiset sanat ansaitsevat suuren huomion. Ne voidaan ymmärtää helposti väärin (siitä on monia esimerkkejä). Miten oikein tulee ymmärtää sanat ”antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta”?

Sana lunnaat ovat ensimmäinen ongelmallinen kohta. Vastaus voi löytyä Vanhasta testamentista. Siellä lunnaat merkitsevät syyllisen mahdollisuutta tietyissä olosuhteissa, hänen jo menetettyään oikeutensa elämään, hyvittää tekemänsä asia ja voida jatkaa elämäänsä. Synti merkitsee ihmiselle eroa Jumalasta ja näin Elämästä, synnin takia ero on olemassa, eikä meillä itsellämme ole mahdollisuutta tuota eroa mitätöidä. Jumala kuitenkin rakastaa luomiaan ihmisiä. Pääsiäisenä Jeesus antaa omalla kuolemallaan meidän puolestamme lunnaat, jotta meillä olisi mahdollisuus uudestaan olla Jumalan eli Elämän yhteydessä.

Toinen ongelmallinen kohta on sana kaikkien? Mitä sillä tarkoitetaan? Vanhemmassa suomennoksessa käytettiin sanaa ”monen”. Useiden muiden kansojen kielellä käytetään tässä kohdassa sanaa moni/monen. Kyseinen kreikkalainen sana voidaan kääntää suomen kielelle sekä sanalla monen että kaikkien. Voimme ensiksi tehdä sen huomion, että moni on lunastettu. Mutta: Kristuksen pelastusteko on tarkoitettu kaikille. On itsestämme kiinni, vastaanotammeko me pelastuksen. Sitä ei kuitenkaan saa ymmärtää sillä tavoin, että kaikki on pelastettu.

Kirkkomme viettää tänään myös pyhittäjä Maria Egyptiläisen muistoa. Hän ansaitsee kunnioituksemme. Hänen muistopäivänsä aihe suuren paaston loppupuolella on selvä. Itse hän oli nuorena ”kevytkenkäinen miesten viihdyttäjä”, josta kasvoi kirkon kunnioittama pyhä. Sillä ei ole väliä, mitä me olemme olleet tai vieläkin olemme. Marian esimerkin mukaan mekin voimme kasvaa Jumalan yhteyteen.

Alkavan viikon perjantai-iltana loppuu suuri paasto. Paasto kuitenkin jatkuu. Lasaruksen lauantain, tai jota monissa kielissä kutsutaan Lasaruksen ylösnousemukseksi, ja Palmusunnuntain vahvistamina siirrymme seuraamaan ja osallistumaan suuren viikon tapahtumiin.

Amen! (Rovasti Stefan Holm)

”Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää!” (torstaina 26.3.)

Nämä sanat ovat iskostuneet varmasti jokaisen kirkossa käyvän ortodoksin takaraivoon. Näin ei ole vain Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa. Liturgia ja ehtoollisen sakramentti ovat ne, jotka käytännössä muodostavat Kirkon, Kristuksen Ruumiin. Ihminen elää liturgiasta liturgiaan rakentuen Kirkon jäseneksi ja etenee kohti Jumalan valtakuntaa.

”Pidä sinä tapa, niin tavat pitävät sinut.” Kun noudatamme tapoja, niin ne lähes automaattisesti pitävät meidät oikealla tiellä. Säännölliseen ehtoolliseen osallistumiseen meitä kehotetaan. Tästä asiasta jo apostoli Paavali kirjoitti meille: ”Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee.” (1. Kor. 11: 26). Apostolien tekojen kirja kertoo: ”Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.” (Ap.t. 2: 42). Kirkon varhaiset ohjeet kehottavat kristittyjä osallistumaan säännöllisesti ehtoollisen sakramenttiin.

Kaikki edellä kirjoitettu liittyy tavalliseen elämäntilanteeseen. Poikkeusoloissa joudumme toimimaan toisella tavoin. Ensimmäinen huomio olkoon lähimmäisen rakastaminen. Jos me todella rakastamme lähimmäisiämme, niin emme tee mitään sellaista, joka saattaisi lähimmäisemme vaaraan. Koronan aiheuttaman pandemian aikana täysin viattomalta vaikuttava vierailu voi levittää tietämättämme virusta lähimmäisiimme. Fyysisen etäisyyden pitäminen on siis tässä yhteydessä merkki lähimmäisen rakastamisesta. Lähimmäisiämme me voimme edelleen auttaa, on vain mietittävä, mitkä ne keinot ovat. Yhteydenpito ja esirukous onnistuvat ilman fyysistä tapaamista.

Ortodoksisen kirkon toiminta on yhteisöllistä. Olemme tottuneet toimimaan yhdessä, kokoontumaan yhteisiin jumalanpalveluksiin. Nyt se ei ole mahdollista. Voimme osallistua edelleen yhteiseen palvelukseen rukouksen ja teknisten apuvälineiden kautta. Tämä on myös aika, jolloin meillä on mahdollista harjoittaa enemmän henkilökohtaista rukousta.

Jostain luin, että me (ortodoksit) olemme ”riippuvaisia ehtoollisesta”. Pidän sitä hyvänä asiana. Tämä pandemia voi osoittaa meille, kuinka riippuvaisia me todellakin olemme ehtoollisesta. Ei ole huono asia, jos koemme jopa ”vieroitusoireita”, kun emme pääse ehtoolliselle. Tämä riippuvaisuutemme osoittaa sen, että me kaipaamme Jumalaa. Kunpa me silloin muistaisimme rukouksen ja lähimmäisen rakastamisen.

Ehtoollisen sakramentti, kuten muutkin sakramentit, ovat pyhittäviä asioita, niiden kautta ei jaeta kirouksia. Ehtoollisessa viini on Kristuksen Veri ja leipä on Kristuksen Ruumis. Mutta jos ihminen, joka sairastaa tarttuvaa tautia, suutelee ehtoollismaljaa, niin seuraava ihminen voi tulla osalliseksi paitsi ehtoollisesta, myös viruksesta. Kyse ei ole vain yksittäisestä esineen suutelemisesta, viaton kuiva yskä voi levittää suuressa ihmisjoukossa viruksen satoihin tai tuhansiin läsnäolijoihin (tästä on useita esimerkkejä, meillä Suomessa vaikka naistenpäivän konsertti).

Poikkeuksellisessa tilanteessa kirkon on etsittävä niitä palvelemisen muotoja, joihin se kykenee. Jumalanpalvelusten toimittamista seurakuntalaisten ja koko maailman puolesta jatketaan sellaisessa muodossa, kuin se on mahdollista. Paras asiantuntemus pandemiasta on viranomaisilla. Kirkko noudattaa viranomaisten ohjeita osallistuen näin pandemian torjumiseen.

Voimmeko me pelastua, kun emme voi osallistua kirkon jumalanpalveluksiin? Kyllä voimme! Jumala meidät pelastaa, emme me itse siihen yksinämme kykene. Poikkeuksellisena aikana Jumala edellyttää meiltä lähimmäisen rakastamista. Etsikäämme Jumalaa niin ajatuksissamme kuin rukouksissamme ja auttakaamme oikealla tavalla lähimmäisiämme.

Ortodoksinen kirkko tunnetaan paitsi jumalanpalveluksistaan, niin myös ohjeista, joiden tarkoitus on johdattaa ihmistä kohti Jumalan valtakuntaa. Kirkon elämässä on kuitenkin poikkeuksia. Tämän kirjoittaja muistelee, että pyhittäjä Maria Egyptiläinen osallistui vain kerran elämässään ehtoolliseen. Hän on pyhä. Jumalan armo voi noudattaa myös muita polkuja, kuin mitä me tiedämme.

Pääsiäisajan tervehdystä ”Kristus nousi kuolleista” käytetään kirkossamme pääsiäisaikana. Vaikka en tiedä yhtään sääntöä, joka kieltäisi sen käyttämisen muuna aikana, kansa noudattaa em. periaatetta. Pyhittäjä Serafim Sarovilainen tervehti näillä sanoilla vastaantulijoita koko kirkkovuoden aikana.

Olkaamme kotona. Rukoilkaamme. Odottakaamme pääsiäisen riemua ja pandemian talttumista. (Rovasti Stefan Holm)


Kirkko tulee vierelle (torstaina 26.3.)

Kuluneet viikot ovat kääntäneet omat arjen työtehtäväni päälaelleen suhteessa omaa työkuvaani seurakuntamme diakoniatyötekijänä. Ihmiselle, joka on tottunut kohtaamaan seurakuntalaiset kasvotusten joko heidän omissa kodeissaan tai sitten seurakunnan tiloissa jumalanpalvelusten, erilaisten kerhojen ja kokoontumisten yhteydessä. Nyt yhteydenpito on tapahtunut etänä joko puhelimen tai internetin välityksellä.

Meillä ihmisillä on usein tapana murehtia asioita, jotka olemme menettäneet tai joihin meillä ei ole mahdollisuutta. Rohkaisen jokaista miettimään, kenties itsestään selviltä tuntuvia asioita, jotka ovat huomaamatta läsnä arjessamme. Itselleni hyvin voimauttavia asioita ovat mm. perhe, koti, ystävät ja luonto. Luonnollisesti tällä hetkellä kaipaan henk.kohtaisia kontakteja ystävien ja seurakuntalaisten kanssa. Uskoni on vahva siihen, että ilo ja riemu ovat valtoimenaan, kun kohtaamme!

Seurakuntamme diakoniatyön esitteen etukannessa lukee ”Kirkko tulee vierelle”. Tämä tarkoittaa sitä, että meihin seurakunnan työntekijöihin voi, saa ja pitää olla yhteydessä. Sitä varten me olemme. Papisto osaa kuunnella ja antaa neuvoja hengellisissä asioissa, minä koen olevani enemmän maallisten asioiden asiantuntija. Ja meille saa soittaa, vaikka ei olisi varsinaista asiaakaan. Mieltäni ovat suuresti tällä viikolla ilahduttaneet puhelut, joiden sisältö on ollut: ”kuinka voisin olla avuksi” tai ”mitä sinulle kuuluu”? Tälläisia puheluita voimme kukin omalla tahollamme voimavarojemme mukaan soitella! 

Aikaisemmin mainitsin, että kaipaan kontakteja ystäviini. Rakkaimpiin ystäviini olen tutustunut kirkon piirissä, joten voin hyvillä mielin sanoa, että kirkko kulkee vierelläni!

Pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme sekä ollaan linjoilla! (diakoniatyöntekijä Eeva)

Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen! (pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntai 22.3.)

Ortodoksisessa kirkossa vietämme pääsiäiseen valmistavaa suurta paastoa. Paaston neljäs sunnuntai on nimetty pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntaiksi. Viikon päästä muistelemme pyhittäjä Maria Egyptiläistä. Näissä pyhittäjissä kirkko näkee kristillisen askeesin suurimmat henkilöitymät ja esikuvat. Esikuvia me tarvitsemme, sillä paasto ei ainoastaan valmista meitä tulevaan juhlaan, vaan ensisijaisesti se on paluutta kristillisen kutsumuksemme mukaiseen elämäntapaan.

Ortodoksiseen elämäntapaan kuuluu kiinteästi askeesi, jonka avulla pyrimme hillitsemään ei toivottuja henkisiä ominaisuuksiamme, jotta voisimme kastelupaustemme mukaisesti elää totuudessa, anteliaisuudessa, raitishenkisyydessä ja hyvyydessä sekä kasvaa rakkaudessa sekä Jumalaa että lähimmäisiämme kohtaan. Yleensä kristilliseen askeesiin katsotaan kuulavaksi mm. itsensä hillitseminen, paastoaminen, hiljentymien, rukoileminen, lähimmäisten huomioiminen ja tarpeettomista asioista luopuminen.

Kristittyjen suhde askeesiin ja askeettiseen elämäntapaan on heikentynyt kulutuskeskeisessä maailmassamme. Olemme eläneet yltäkylläisyydessä, jossa tarpeettomista asioista on tullut meille tarpeellisia. Nyt elämme kuitenkin tilanteessa, jossa jokainen niin kirkkoon kuuluva kuin kuulumatonkin joutuu harjoittamaan tai saa harjoittaa itsensä hillitsemistä ja askeesia. Me rajoitamme liikkumisvapauttamme ja sosiaalista elämäämme. Tämä toisaalta tiivistä perheiden yhteyttä ja toisaalta voi syventää joidenkin yksinäisyyttä. Monet ovat joutuneet luopumaan harrastuksistaan tai muuttamaan niiden muotoa. Monet kulttuuritoiminnot ovat loppuneet. Kirkossa käyminen on rajoitettua. Mitä muutoksia lähikuukaudet tuovat tullessaan, sitä emme vielä tiedä.

Tämänhetkisellä tilanteella on yhteys kristillisen askeesin periaatteisiin. Viranomaiset ovat antaneet linjauksia ja määräyksiä siitä, kuinka meidän tulee toimia, mutta – kuten Presidentti totesi – määräykset eivät riitä, vaan meidän tulee myös noudattaa niitä turvataksemme toinen toisemme sairaudelta. Samalla tavalla kirkko antaa ohjeita ja suosituksia askeettiseen elämäntapaan, jotta turvaisimme lähimmäisemme omilta pahoilta taipumuksiltamme ja toisaalta vahvistaisimme itsessämme olevaa hyvää toinen toistemme parhaaksi ja Jumalan kunniaksi. Kummassakaan motiivina ei ole velvollisuus, vaan lähimmäisistä välittäminen, halu tehdä hyvää ja tahto toimia oikein.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa monet osoittavat tahtoa tehdä hyvää ja toimia oikein, eikä määräyksiä kovin yleisesti kyseenalaisteta. Monet yksittäiset ihmiset vievät ostoksia eristyksissä oleville tai ilahduttavat tavalla tai toisella riskiryhmään kuuluvia. Ovatpa jotkin järjestötkin tehneet niin. Monet ammattiryhmät tekevät väsymättä työtä yhteiseksi hyväksi. Monet ovat myös huolissaan läheistensä tai omasta terveydestä. Huolien aikana, meidän on hyvä muistaa, että me emme ole yksin. Meillä on toinen toisemme, mutta kristittyinä meillä on myös luottamus Jumalaan.

Päivän evankeliumina kuulimme katkelman, jossa Kristus parantaa pienestä pitäen sairastaneen pojan. Koska lapsi oli sairastanut syntymästään lähtien, ei lapsen sairaus ollut hänen omaa syytään. Parantaessaan lapsen Kristus antoi lapselle terveyden, joka häneltä puuttui syntymästä lähtien. Pohtiessamme Kristuksen tekemiä parannusihmeitä, meidän tulee huomata, ettei Kristus poista parannetuilta alttiutta sairauteen. Tässä elämässä me olemme kärsimykselle alttiita ja kuoleman alaisia. Parantaessaan sairaan Kristus antoi parannettujen maistaa tulevaa elämää.

Eläessään ihmisenä maan päällä, eläessään meidän keskellämme, Kristus jakoi meidän elämämme. Jumala oli meidän kanssamme niin ilossa kuin kärsimyksessäkin. Toimiessaan meidän keskellämme Kristus antoi mallin siitä, kuinka hänen seuraajiensa tulee elää. Kuten hän huolehti meistä, tulee meidän huolehtia toinen toisistamme. Osa meistä tekee konkreettista työtä sen eteen omassa työtehtävässään tai vapaaehtoisesti lähimmäistään auttaen. Me kaikki teemme niin, kun vapaaehtoisesti rajoitamme elämäämme, kuten meitä on ohjattu tekemään.

Evankeliumikatkelman lopussa Kristus kertoo opetuslapsilleen tulevasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Jumalan huolenpidon ylin päämäärä on meidän pelastuksemme. Vaikeina aikoina meidän tulee turvata ja luottaa tähän päämäärään. Kristittyinä meidän toivomme ei pääty tähän elämään, vaan se yltää tässä elämässä saatavaa terveyttä ja parannusta pidemmälle aina tulevaan iankaikkiseen valtakuntaan saakka. Kuulemassamme epistolatekstissä apostoli Paavali toteaakin: ”Toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijämme meni.” Antaessaan meille toivon, astuessaan vapaaehtoiseen kuolemaan ja ylösnousemukseen, Kristus ei ollut yksin. Hän kääntyi rukouksessa Isän Jumalan puoleen ja vahvistui täyttämään tehtävänsä. Jos voimamme ovat lopussa, jos mielemme täyttyy huolista, me voimme rukouksessa kääntyä Jumalan puoleen ja vahvistua, sillä ”meidän kanssamme on Jumala”. Amen (isä Tuomas, kirkkoherra)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.