Tervetuloa diakoniatyön sivuille!

Diakoniatyö on keskeinen osa kirkon olemusta. Siten diakonia ja filantropia (ihmisrakkaus) ovat keskeisiä kirkon elämää määritteleviä periaatteita:

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. – – Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”

Matt. 25:35–36,40

Tämä kutsumus on tarkoitettu jokaiselle kristitylle arjen elämässä toteuttavaksi. Myös seurakunta tekee diakoniatyötä sille annettujen mahdollisuuksien ja toimintaedellytysten mukaisesti.

Seurakuntamme diakoniatyössä keskitymme seurakunnan sisäiseen ja yleiseen diakoniaan. Sisäisessä diakoniassa pyrimme turvaamaan jäsentemme hengellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä sakramentaalisen yhteyden. Yleinen diakonia kohdistuu kaikkiin avuntarvitsijoihin.

Diakoniatyössämme toimimme toimintasuunnitelman, budjetin, diakoniatoimikunnan, työntekijöiden, vapaaehtoisten ja resurssien antamissa puitteissa. Teemme yhteistyötä kirkollisten järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa.

Suhtaudumme ihmisiin positiivisesti ja ketään painostamatta toisen vakaumusta ja tahtoa kunnioittaen. Pyrimme autettavan vastuuttamiseen ja voimaantumiseen. Avun saaminen ei edellytä saman uskonkokemuksen omaksumista. Kerromme kuitenkin kysyttäessä mielellämme kirkosta ja uskosta.

Kirkollisuus näkyy yleisessä diakoniatyössä esimerkiksi pienissä rukoushetkissä tai ruoan siunaamisen muodossa. Seurakunnan sisäisessä diakoniassa hengellisyys on erityisellä tavalla keskiössä.

Ajankohtaiset diakoniatyön tiedotteet löytyvät diakoniatyön alalinkeistä. Toimintaan otetaan mielellään mukaan uusia vapaaehtoisia. Tehtäviin mukaan tulevilta edellytetään sitoutumista yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin.

Seurakuntamme diakoniatyöstä vastaavat:

Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen (050 539 4932), etunimi.sukunimi(at)ort.fi

Pastori Marko Mäkinen (0400 269 996), etunimi.sukunimi(at)ort.fi

Diakoniatoimikunta

Ota yhteyttä työntekijöihimme, jos kaipaat neuvoja tai tukea tai olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Tutustu seurakunnan vapaaehtoistoimintaan alla olevasta Tee hyvää -linkistä:

tee hyvää uusi

Comments are closed.