Tutkimus ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta ja osallistujien kokemuksista – Osallistu haastatteluun

Teen väitöskirjatutkimusta ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta eli sen kuultavien osien muodostamasta kokonaisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, mistä jumalanpalveluksen äänimaisema koostuu ja miten jumalanpalvelukseen osallistuvat ihmiset kokevat sen.
Kerään tutkimusaineistoa Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa loka­–marraskuussa 2018. Osallistun jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan, äänitän jumalanpalveluksia ja haastattelen jumalanpalveluksiin osallistuvia ihmisiä.
Etsin haastateltavia, jotka ovat osallistuneet ortodoksisiin jumalanpalveluksiin tai ovat kiinnostuneita osallistumaan jumalanpalvelukseen. Jos haluaisit osallistua haastatteluun, ota minuun yhteyttä. Voit osallistua tutkimukseen riippumatta siitä, oletko ortodoksisen kirkon jäsen, kuinka usein käyt jumalanpalveluksissa tai onko sinulla ollut jumalanpalveluksissa erityisiä tehtäviä.

Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtäviä hoitava korkeasti siunattu Joensuun piispa Arseni on antanut siunauksensa tutkimusaineiston keruulle hiippakunnassa. Tutkimuksen päätyttyä ääniteaineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon suomalaisen ortodoksisen aineettoman kulttuuriperinnön, jumalanpalveluselämän, tallentamiseksi. Toteutan ortodoksisen kirkkomusiikin alaan kuuluvan väitöskirjatyöni Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin!

Исследование звукового пространства в православном богослужении и опыта участников – Примите участие в опросе

Я – докторант и занимаюсь исследованием звукового пространства в православном богослужении. Собираю материал для исследования в приходе Йоэнсуу в течение октября и ноября 2018 года. Участвую в богослужениях и записываю их, а также опрашиваю людей, участвующих в богослужении. Ищу людей, желающих принять участие в опросе и которые участвуют или хотели бы участвовать в православном богослужении. Если Вы заинтересованы принять участие в опросе, пожалуйста, свяжитесь со мной. Цель исследования – получение данных о том, из чего складывается звуковое пространство в богослужении и каким образом участвующие в богослужении люди воспринимают его. Преосвященный Епископ Йоэнсуу Арсений, временно управляющий митрополией Куопио и Карелии, дал благословение на сбор информации для исследования в епархии. С удовольствием отвечу на вопросы, касающиеся исследования!

Research concerning the soundscape of Orthodox worship and the experiences of participants – Take part in an interview

Related to my doctoral study concerning the soundscape – the auditory elements – of Orthodox worship, I collect research data in the parish of Joensuu in October and November 2018. I participate in divine services, make audio recordings of them and interview people who participate in services. I am looking for interviewees who have attended Orthodox services or are interested in attending a service. If you are interested in taking part in an interview, please contact me. The aim of the study is to find out what the soundscape of worship consists of and how its participants experience the soundscape. His Grace Arseni, Bishop of Joensuu, temporary administrator of the diocese of Kuopio and Karelia, has given his blessing for the collection of data in the diocese. I will be happy to answer your questions regarding the study!

TM, FM Tuuli Lukkala
tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
puh. 040 258 8933
sähköposti: tlukkala(at)uef.fi

 
 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.