Kyselytutkimus katumuksen sakramentin vaikutuksesta

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Miika
Immonen, Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksiköstä, on tekemässä
opinnäytetyötä, jossa hän tutkii, mikä on katumuksen sakramentin
vaikutus ortodoksisen kirkon jäsenten hyvinvoinnin kokemukseen, ja mikä
on rippi-isän merkitys katumuksen sakramentissa. Kuopion ja Karjalan
metropoliitan tehtäviä hoitava piispa Arseni on antanut opinnäytetyölle
siunauksensa. Joensuun ortodoksinen seurakunta on opinnäytetyön
työelämän yhteistyökumppani. Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerätään
verkossa olevan kyselylomakkeen avulla. Kysely on toteutettu, niin ettei
vastaajien henkilöllisyys paljastu. Joensuun ortodoksinen seurakunta
hyödyntää opinnäytetyön tutkimustuloksia kehittäessään omaa toimintaansa.

Voit vastata kyselyyn tämän linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/EBD6EBC2593CD2F5.par

Bookmark the permalink.

Comments are closed.