Kyselytutkimus 20-45 -vuotiaille ortodoksisen kirkon jäsenille

Ortodoksisen teologian opiskelija Mikko Punkki on laatinut pro gradu -työnsä puitteissa kyselyn, jolla selvitetään Suomen ortodoksisen kirkon 20–45 -vuotiaiden jäsenten kirkollisen aktiivisuuden motiiveja ja esteitä.

Tutkimuksen päätavoitteena on tarjota kirkolle tietoa, jonka avulla se voi paremmin tavoittaa tämän ikäryhmän jäseniä.

Kyselylomake ja lisätietoja täältä.

Vastausaikaa on 18.12.2018 klo 24 asti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.