KUULUTUS Seurakunnanvaltuustovaali 2019

Vaalin toimittamisen aika

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2020 – 2023 toimitetaan 3. – 10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Seurakunta muodostaa kolme (3) vaalialuetta: vaalialueelta 1, johon kuuluvat Joensuun ja Kontiolahden kunnat, valitaan 17 jäsentä, vaalialueelta 2, johon kuuluu Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) jäsentä sekä vaalialueelta 3, johon kuuluvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, valitaan kaksi (2) jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti. to, pe klo 9 – 15 ja ke klo 12 – 15), Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 16. – 22.9.2019 välisen ajan. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 15 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 1.10.2019. Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (3.11.2019) 16 vuotta ja joka on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2019. Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Ehdokkaiden asettaminen

Kahdella Joensuun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 15 mennessä. Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) Joensuun ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta on valittavia. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 4.10.2019 ja Aamun Koitto -lehden seurakuntaliitteessä nro 5/2019, joka julkaistaan 21.10.2019.

Joensuussa 29.5.2019

Kirkkoherra

Tuomas Järvelin

Bookmark the permalink.

Comments are closed.