Kuulutus seurakunnanvaltuuston vaalista

Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2020 – 2023 toimitetaan 3. – 10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon 21 jäsentä. Seurakunta muodostaa kolme vaalialuetta: vaalialueelta 1, johon kuuluvat Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta, valitaan 17 jäsentä, vaalialueelta 2, johon kuuluu Lieksan kaupunki, valitaan kaksi jäsentä sekä vaalialueelta 3, johon kuuluvat Kiteen kaupunki ja Tohmajärven sekä Rääkkylän kunnat, valitaan kaksi jäsentä.

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti, to ja pe klo 9 – 15 sekä ke klo 12 – 15), Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 16. – 22.9.2019 välisen ajan.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää vain asianosainen, eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 31.8.2019 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään äänioikeutettujen luettelon nähtävillä olon päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä (tiistaina 24.9.2019 klo 15 mennessä).

Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 1.10.2019. Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (3.11.2019) 16 vuotta. Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. Kirkkojärjestys 73 §.

Joensuussa syyskuun 2. päivänä 2019

Tuomas Järvelin, kirkkoherra

Vaalilautakunnan puheenjohtaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.