Katekumeeniopetus 2018 – 2019

Katekumeeniopetus on kirkon jäsenyyteen tähtäävää opetusta. Kurssi koostuu opetuskokoontumisista sekä jumalanpalveluselämään osallistumisesta. Kurssi on vapaaehtoinen eikä siihen osallistuminen aiheuta mitään sitoumuksia, eli opetukseen voi osallistua myös yleisen kiinnostuksen vuoksi. Kurssin aikana tutustutaan kirkon opilliseen elämään sekä perinteeseen ja tapoihin. Kurssin aikana sen osallitujat voivat käydä hengellisiä keskusteluja keskenään sekä luottamuksellisesti seurakunnan papiston kanssa. Kurssilta kirkkoon liittyvät osallistuvat synnintunnustukseen. Liittäminen tapahtuu joko kasteen ja mirhavoitelun tai pelkän mirhavoitelun kautta riippuen siitä mistä yhteisöstä kirkkoon liitytään.

Missä ja milloin?

Uusi katekumeeniryhmä alkaa syksyllä 2018. Kokoontumiset alkavat klo 17 jumalanpalveluksella Nikolaoksen kirkossa. Opetus alkaa noin klo 17.30 joko kirkossa tai viraston kokoushuoneessa kokoontumiskerrasta riippuen. Tila ilmoitetaan piakkoin.

Katekumeenikurssin 2018 – 2019 ohjelma ja opettajat, muutokset mahdollisia.

 • 24.10. Ortodoksisen kirkon yleisesittely ja Käsitys kirkosta ja suhde muihin kirkkoihin, Isät Aleksander ja Tuomas
 • 7.11. Ortodoksinen kirkkovuosi ja ajan pyhittäminen isä Aleksander
 • 21.11. Mitä on olla ortodoksi, Ortodoksinen elämäntapa isä Aleksander
 • 12.12. Rukouselämä isä Tuomas
 • 16.1. Käsitys kuolleista ja kuolleiden muistaminen isä Tuomas
 • 30.1. Sakramentit, isä Aleksander
 • 13.2. Ehtoollinen ja katumus isä Aleksander
 • 27.2. Kirkkorakennus jumalanpalvelustilana ja sen esineistö, Ristit ja ikonit isä Tuomas
 • 10.3. klo 9.30 Opetusliturgia isä Stefan
 • 13.3. Raamattu ja traditio isä Tuomas
 • 27.3. Pyhien kunnioittaminen ja pyhäinjäännökset, isä Marko
 • 10.4. Avoimia kysymyksiä Mirhavoiteluun valmistautumista ja nimipäiväasioita liittyjille Isät Aleksander ja Tuomas
 • 20.4. klo 9 Mirhavoitelu kirkkoon liittyville Suuren lauantain liturgiassa

Jumalanpalvelukset

Tärkeä osa kirkkoon liittymisessä on jumalanpalveluksiin osallistuminen. Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset ovat avoimia kaikille, ainoastaan ehtoollisen sakramenttiin ei voi vielä katekumeeniaikana osallistua. Jumalanpalvelus on kirkon elämän sydän ja rukous sen hengitystä, siksi on tärkää osallistua jumalanpalveluksiin jo katekumeeniaikana ennen kirkkoon liittymistä.

Opettajana toimii

Syksyllä 2018 alkavan kurssin vetäjänä toimivat pastori Aleksander Roszczenko ja kirkkoherra Tuomas Järvelin.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.