Johannes Valamolaisen ja Johannes Ilomantsilaisen muistaminen

Metropoliitta Arseni toimitti Joensuussa 2.12. panihidan Johannes Valamolaisen ja Johannes Ilomantsilaisen muistoksi. Konstantinopolin patriarkaatin pyhä synodi on hyväksynyt 27. – 29.11.2018 kokoontumisessaan Suomen ortodoksisen kirkon esityksen heidän kanonisoinnistaan.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous on 1.12.2018 todennut, että kirkon perinteen mukaan ennen kanonisointia pyhiksi tunnustettuja muistetaan toimittamalla heille panihidoja. Kokous lisäsi päätöksessään, että koska varsinaiset kanonisointiin liittyvät juhlallisuudet siirtyvät myöhempään ajankohtaan, voidaan poikkeusluvalla toimittaa myös rukouspalveluksia. Muistamista liturgioissa ei kuitenkaan vielä aloiteta.

Seurakunnassa olemme, metropoliitta Arseni siunauksella, päättäneet pitäytyä kirkon perinteisessä tavassa toimittaa heille panihidoja sekä litanioita seurakuntamme alueella sunnuntaisin liturgioiden jälkeen aina kanonisointijuhlaan saakka. Näissä muistopalveluksissa ei muistella muita poisnukkuneita.

Toimimme näin, koska pyhille ei ole olemassa vielä virallisia jumalanpalvelustekstejä. Pyhiksi kanonisoitavien ikoneista on valmisteilla malli-ikonit, joita maalareita pyydetään odottamaan. Myös jumalanpalvelustekstit ovat työn alla. Niitä odottaessa valmistaudumme kahteen suureen kanonisointijuhlaan.

Tiedotamme pyhien Johannes Valamolaisen ja Johannes Ilomantsilaisen kanonisoinnin etenemisestä aina lisätietoa saadessamme.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.