Seurakunnan puurojuhla sunnuntaina 22.12. klo 16.00

Joensuun ortodoksisen mieskuoron joulukonsertti 19.12. klo 18.00

EU:n ruoka-apukassien jakaminen 18.12. klo 10.00

EU:n ruoka-apukasseja jaetaan keskiviikkona 18.12. klo 10.00 alkaen seurakuntakeskuksen (Kirkkokatu 32) Sairaalakadun puoleisesta päädystä.

Joensuun seimipolku 29.11.2019 – 7.1.2020

Joensuun ortodoksinen seurakunta on mukana Joensuun seurakuntien yhteisellä seimipolulla – jouluikoni on seurakuntasalin Sairaalakadun puoleisessa ikkunassa (Seimipolun numero 13).

Filantropian joulupaastokeräys: Luostarin puutarhassa

Luostarista, rukouksen ja hiljentymisen tyyssijasta, moni voi löytää rauhoittumisen ja luonnon kunnioittamisen ulottuvuuden nykyajan maailmanmenon rinnalla. Luostarit ovat myös kirkon lähetys- ja diakoniatyön toteuttajia. Filantropia osallistuu luostariliikkeen vahvistamiseen Kenian ortodoksisen kirkon alueella.

Kenian ensimmäisten luostarien arjessa on vielä paljon haasteita. Paastokeräyksen tuotto jaetaan Triherousan nunnaluostarin porakaivon ja pyhittäjä Mooses Etiopialaisen veljestön kasvihuoneen rakentamista varten.

Tämän vuoden joulupaastokeräyksellä tuetaan nunna- ja munkkiluostareiden viljely- ja varjelutyötä Keniassa. Keräykseen voi osallistua tekemällä lahjoituksen Filantropian paastokeräystilille FI53 5480 0520 0233 08, viite 13301.

Seurakunnanvaltuustovaalin tulokset

Joensuun ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalit käytiin 3.-10.11.2019. Vaalissa jätettiin yhteensä 331 äänestyslippua, joista hyväksyttyjä oli 325 äänestyslippua (osittain hyväksyttyjä 5 kpl, hylättyjä 1 kpl ja tyhjiä 0 kpl). Vaalissa annettiin yhteensä 1408 ääntä, joista hylättyjä ääniä oli 10 kpl. Äänestysprosentti oli 6,62%

Seurakunnanvaltuustoon vuosiksi 2020-2023 tulivat valituiksi:

Vaalialue 1 (Joensuu – Kontiolahti) 17 jäsentä
Tolvanen Matti 151 ääntä
Sidoroff Virpi 104
Metso Pekka 102
Ratilainen Jouni 85
Onatsu Annakaisa 80
Vatanen Sari 80
Jeskanen Matti 76
Kerova Nadezda 72
Pankka Airi 70
Vepsä Sirkka 69
Kuukkanen Merja 68
Raassina Olga 66
Linna Harri 64
Potkonen Antti 52
Usachev Sergey 46
Räsänen Eija 45
Lasanen Rauno 43

Vaalialue 2 (Lieksa) 2 Jäsentä

Jaskanen Kirsi 26
Reittu Olavi 22

Vaalialue 3 (Kitee – Rääkkylä – Tohmajärvi) 2 jäsentä

Hurri-Hyvärinen Minna       18
Hämäläinen Iiris                  18

Varasijalla:
Sihvonen Liisa 23 (vaalialue 1)
Oravalahti-Pehkonen Lea 18 (vaalialue 2)

Jouluiloa lähimmäisellesi

Seurakuntamme diakoniatyön kautta sinulla on mahdollisuus tuoda jouluiloa vähävaraiselle läheisellesi jouluisen tuotekassin tai lahjakortin muodossa.

Joulukassiin pakkaat kahvipaketin, joulusuklaata, puuroriisiä, säilykelihaa sekä yhden omavalintaisen tuotteen, joka sinun mielestäsi kuuluu ehdottomasti jouluun. Joulukassin ja lahjakortin arvo voi olla 25€.

Joulukassin tai lahjakortin haluamaasi liikkeeseen voit toimittaa seurakuntaan 14.12. mennessä, josta diakoniatyöntekijä toimittaa ne eteenpäin. Mukaan voit liittää anonyymin tervehdyksen lahjan saajalle.

Lisätietoja diakoniatyöntekijä Eeva Timoselta (puh. 050 539 4932)

Lämmin kiitos – seurakunnan diakoniatyö

Isä Erkki 100 vuotta 14.11.2019

Erkki Piiroinen

Rovasti Erkki ”Elias” Piiroisen syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta 14.11.2019. Juhlan kunniaksi julkaistaan ”Isä Erkki muistoissamme” juhlakirja sekä Joensuun seurakuntasalilla pidetään valokuvanäyttely ja esillä on myös isä Erkin kirjallista tuotantoa.

Valokuva- ja kirjanäyttely on esillä Joensuun ortodoksisella seurakuntasalilla vuoden 2019 loppuun asti.

Katekumeeniopetus 2019-2020

Katekumeeniopetus on kirkon jäsenyyteen tähtäävää opetusta. Kurssi koostuu opetuskokoontumisista sekä jumalanpalveluselämään osallistumisesta. Kurssi on vapaaehtoinen eikä siihen osallistuminen aiheuta mitään sitoumuksia, eli opetukseen voi osallistua myös yleisen kiinnostuksen vuoksi. Kurssin aikana tutustutaan kirkon opilliseen elämään sekä perinteeseen ja tapoihin. Kurssin aikana sen osallitujat voivat käydä hengellisiä keskusteluja keskenään sekä luottamuksellisesti seurakunnan papiston kanssa. Kurssilta kirkkoon liittyvät osallistuvat synnintunnustukseen. Liittäminen tapahtuu joko kasteen ja mirhavoitelun tai pelkän mirhavoitelun kautta riippuen siitä mistä yhteisöstä kirkkoon liitytään.

Missä ja milloin?                                                                                                         

Uusi katekumeeniryhmä alkaa syksyllä 2019. Kokoontumiset alkavat keskiviikkoisin klo 17 jumalanpalveluksella pyhän Nikolaoksen kirkossa. Opetus alkaa noin klo 17.40 joko kirkossa tai viraston kokoushuoneessa kokoontumiskerrasta riippuen.

Katekumeenikurssin 2019 – 2020 ohjelma ja opettajat, muutokset mahdollisia.

 • 23.10. Käsitys kirkosta. Ortodoksisen kirkon yleisesittely. Suhde muihin kirkkoihin. (i Stefan ja i Aleksander)
 • 6.11. Ortodoksinen kirkkovuosi ja ajan pyhittäminen (i Aleksander)
 • 4.12. Mitä on olla ortodoksi, Ortodoksinen elämäntapa (i Aleksander)
 • 18.12. Rukouselämä (i Stefan)
 • 8.1. Raamattu ja traditio (i Stefan)
 • 22.1. Sakramentit (i Marko)
 • 5.2. Ehtoollinen ja katumus (i Aleksander)
 • 19.2. Kirkkorakennus jumalanpalvelustilana ja sen esineistö, Ristit ja ikonit (i Marko). Opetus pyhän Nikolaoksen kirkossa ehtoopalveluksen jälkeen.
 • 22.2. klo 8.45 Opetusliturgia pyhän Nikolaoksen kirkossa (i Stefan)
 • 4.3. Käsitys kuolleista ja kuolleiden muistaminen
 • 11.3. Avoimia kysymyksiä mirhavoiteluun valmistautumista ja nimipäiväasioita liittyjille (i Aleksander ja i Stefan)

Jumalanpalvelukset

Tärkeä osa kirkkoon liittymisessä on jumalanpalveluksiin osallistuminen. Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset ovat avoimia kaikille, ainoastaan ehtoollisen sakramenttiin ei voi vielä katekumeeniaikana osallistua. Jumalanpalvelus on kirkon elämän sydän ja rukous sen hengitystä, siksi on tärkää osallistua jumalanpalveluksiin jo katekumeeniaikana ennen kirkkoon liittymistä.

Opettajana toimii

Syksyllä 2019 alkavan kurssin vetäjänä toimivat rovasti Stefan Holm ja pastori Aleksander Roszczenko

Ortodoksisten pyhäkköjen tulevaisuudesta


Aulikki Elo ja Timo Riistaniemi kirjoittivat lauantain 3.8. Karjalaisessa artikkelin otsikolla ”Pakko karsia pyhäkköjä”. Artikkeli on huolestuttanut jonkin verran Pohjois-Karjalan ortodoksista väestöä. Oikeastaan hyvä niin. On tärkeää, että tulevaisuuden muutoksista ja muutospaineista keskustellaan seurakunnissa avoimesti.

Viime lauantain uutinen sisälsi oikeaa tietoa, mutta valitettavasti myös epätarkkaa tekstiä, mikä on hämmentänyt seurakuntalaisia. Kirjoituksen tiedot tilanteen peruslähtökohdasta pitävät paikkansa: kirkolla ei ole varallisuutta koko rakennuskannan vaatimiin investointeihin eikä läheskään kaikilla seurakunnilla ole omaa varallisuutta tiheän pyhäkköverkoston ylläpitämiseen. Tämä johtaa vääjäämättä rakennuskannan harventamiseen.

Artikkelissa viitattiin kirkollishallituksen teettämään väliraporttiin, jonka taustalla on kirkolliskokouksen päätös vuodelta 2017. Tämä väliraportti on juuri nyt lausuntokierroksella seurakunnissa ja näiden lausuntojen lisäksi työryhmä saa lausunnot esityksistään sekä museovirastolta että taidehistoriallisesta näkökulmasta asiantuntijalta. Lausuntojen jälkeen kirkollishallitus laatii lopullisen esityksen kirkolliskokoukselle 2019, joka kokoontuu marraskuussa.

Artikkelissa mainittiin nimeltä rakennuksia, joita on menossa myyntiin tai purkuun. Mitään tällaisia päätöksiä ei ole vielä tehty. Artikkelissa tuotiin esille väliraportin esityksiä. Lopulliset toimet päätetään seurakunnissa piispan ja museoviraston kuulemisen jälkeen. Jos yksittäisestä pyhäköstä luovutaan, asiasta tarvitaan vielä erillinen kirkollishallituksen päätös.

Kirkollishallituksen toimituskirjassa todetaan, että väliraportin toimenpiteet on esitetty 10 – 20 vuoden tarkastelujaksolle. Mistään nopeista toimenpiteistä ei siten ole kysymys. Varmastikin yksittäisistä kunnoltaan tai sijainniltaan kriittisistä rakennuksista joudutaan luopumaan nopeammalla kuin 10 vuoden aikataulululla. Pohjois-Karjalan seurakunnista mainittakoon Ilomantsin ortodoksinen seurakunta, joka on jo tehnyt vastuullisia päätöksiä omista rakennuksistaan mm. siirtämällä seurakuntakeskuksen vanhaan pappilaan uudemmasta luopuen.

Väliraportin liitteessä todetaan, että päätöksiä tehtäessä asiaa on vietävä eteenpäin mahdollisimman avoimesti. Pyhäköistä luovuttaessa hankkeesta on informoitava piispaa, kirkon keskushallintoa, työntekijöitä ja pyhäkköalueen ortodokseja. Mitään päätöksiä ei siten tehdä jäsenistön selän takana. Tällaisen mielikuvan osa lukijoista sai epätarkan kirjoituksen vuoksi. Kiitos kuitenkin siitä, että aihe tuli esille jo nyt. Näin asiasta on voinut keskustella seurakunnan kokoontumisten yhteydessä. Keskustelu on juuri sitä tarpeellista avoimuutta.

isä Tuomas Järvelin
Kirkkoherra
Joensuun ortodoksinen seurakunta